Vlada Republike Slovenije je kot skupščina družbe dne 4. 8. 2016 za obdobje štirih let imenovala naslednje člane nadzornega sveta:

  • mag. Valerijo Štiblar,
  • Andreja Janšo,
  • mag. Andrejo Košir,
  • Ernesta Miheljaka in
  • Pavla Brgleza.

Nadzorni svet SiDG je na svoji 26. redni seji, 23. 3. 2018 izvolil novo predsednico, mag. Valerijo Štiblar, za njenega namestnika pa Andreja Janšo.

 

Svet delavcev družbe je za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

  • Lovra Bornška,
  • Borisa Semeniča in
  • mag. Katarina Stanonik Roter.

 

 

Pišite nam