Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki edine družbenice Republike Slovenije in jih imenuje uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) v vlogi skupščine družbe SiDG za mandatno obdobje štirih let, z nastopom mandata z dnem 15. 3. 2023, so:

Člani nadzornega sveta družbe SiDG so z dnem 22. 3. 2023 za predsednico NS imenovali mag. Romano Fišer, z istim dnem je bila za namestnico predsednice imenovana Tjaša Cetinski.

 

Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev in ju je izvolil Svet delavcev družbe SiDG, sta:

 

V skladu s 13. členom Akta o ustanovitvi družbe SiDG nadzorni svet šteje šest članov, od teh štiri člane imenuje skupščina, dva člana, predstavnika delavcev, pa izvoli svet delavcev družbe.