Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice Republike Slovenije in jih imenuje Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe za obdobje štirih let, so:

  • mag. Andrej Rihter, imenovan s sklepom vlade dne 18. 7. 2019,
  • mag. Romana Fišer, imenovana s sklepom vlade dne 10. 4. 2020,
  • Boris Zupanič, imenovan s sklepom vlade dne 10. 4. 2020.

Nadzorni svet SiDG je na svoji 13. redni seji 5. 5. 2020 za predsednika izvolil mag. Andreja Rihterja, potem ko je dotedanjega predsednika Sama Mihelina imenoval za začasnega direktorja družbe SiDG.

Svet delavcev družbe je za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

  • Lovra Bornška,
  • Borisa Semeniča in
  • mag. Katarino Stanonik Roter.