Edini lastnik SiDG je Republika Slovenija. Naloge in pristojnosti skupščine izvršuje Vlada Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pišite nam