OPOZORILO!
Ponudniki naj spremljajo tudi vprašanja in odgovore na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/, ker so sestavni del razpisne dokumentacije.

Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje
JN000330/2019-W01 »Sečnja in spravilo lesa«z oznako NMV_SSL 2019 22.01.2019 29.01.2019 do 10:00 ure
JN000119/2019-B01 »Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last RS«Z OZNAKO GRA_2019 11.01.2019 04.02.2019 do 13:00 ure


Zapadla javna naročila najdete v arhivu javnih naročil.

Pišite nam