OPOZORILO!
Ponudniki naj spremljajo tudi vprašanja in odgovore na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/, ker so sestavni del razpisne dokumentacije.

Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje
JN007843/2018-B01 "Dobava osebne varovalne opreme" z oznako OVO_2018 09.11.2018 10.12.2018 do 09:00 ure
JN007626/2018-B01 Gojitvena, varstvena dela in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2020 29.10.2018 29.11.2018 do 09:00 ure
JN007466/2018-B01 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2019 22.10.2018 23.11.2018 do 09:00 ure


Zapadla javna naročila najdete v arhivu javnih naročil.

Pišite nam