Gozdna dela izvajajo usposobljeni zunanji izvajalci, ki jih izberemo po postopkih javnega naročanja. Pri tem upoštevamo predpise o javnem naročanju ter vladna pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanje z državnimi gozdovi, ki jih lahko najdete TUKAJ.

Do aktualnih javnih naročil lahko dostopate prek: AKTUALNA JAVNA NAROČILA.

Z letom 2018 smo na SiDG pripojili gozdarski del hčerinskega podjetja Snežnik, d.d., Kočevska Reka, in s tem pridobili lastne kapacitete za izvajanje del v gozdovih. Ta pridobitev je še posebej učinkovita v primerih nujnih sanitarnih sečenj, ko so roki izvedbe zaradi nujnosti sanacije res kratki in ni časa za izvedbo postopkov izbire izvajalcev po predpisih javnega naročanja. Pa tudi v primerih, ko se za izvedbo del na naše javne razpise ne prijavi noben izvajalec.

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam