Lesarsko dejavnost izvajamo v okviru hčerinske družbe Snežnik, d.d., Kočevska Reka. Njen razvoj bomo usmerili v smeri nišnih produktov, ki jih na slovenskem trgu primanjkuje. Nadgradili jo bomo v center za zbiranje in predelavo lesa, ki bo vzorčni primer za postavitev drugih takšnih centrov.

SiDG lahko pomembno prispeva k vzpostavitvi gozdno lesnih verig v obliki vzpostavitev centrov za zbiranje in predelavo lesa.

Naši cilji do leta 2021 so naslednji:

 

KAZALCI CILJI DO LETA 2021
Postavitev centrov za zbiranje in predelavo Najmanj 4 delujoči centri na območju Kočevja, Maribora, Postojne in Otiškega vrha, ki bodo regijski iniciatorji razvoja gozdno-lesne verige in celovite izrabe lesa.
Polni izkoristek žage na lokaciji Snežnik 80.000 m3 v dveh izmenah s posodobljeno  žago
Spodbujanje novih inovativnih lesnih izdelkov/polizdelkov v zasebnih ali lastnih kapacitetah 5 dokončanih projektov

 

 

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam