Kočevje, 18. maj 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji dvanajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo oblovine iglavcev bo potekala v sredo, 24.05. 2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

 

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri  452,35 m3  in ki se nahaja na lokaciji- skladišče med krajema Koritnice in Mašun v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 432,44 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče v Starem trgu pri Ložu v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 452,72 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Snežnik v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri  621,54 m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Snežnik v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 521,73  m3 in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Videm Dobrepolje v PE Ljubljana - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.