Kočevje, 2. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji drugi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo hlodovine lesa iglavcev bo potekala v ponedeljek, 12.2.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti – oblovina listavcev (les za plošče bukev, les za plošče mehki in trdi listavci) 1.482,22 m3 in oblovina iglavcev (brusni les smreke in jelke) v skupni izmeri 479,40 m3, in ki se nahajajo na lokaciji:

SKLOP 1: Oblovina listavcev (les za plošče bukev) v skupni izmeri 614,00 m3, in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Pri Štalcerjih in na Oneku v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Oblovina listavcev (les za plošče bukev, les za plošče mehki in trdi listavci) v skupni izmeri 868,22 m3, in ki se nahaja na lokaciji- skladišče železniška postaja Črnomelj v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Oblovina iglavcev (brusni les smreke in jelke) v skupni izmeri 229,64 m3, in ki se nahaja na lokaciji- skladišče železniška postaja Ribnica v PE Kočevje - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Oblovina iglavcev (brusni les smreke in jelke) v skupni izmeri 249,76 m3, in ki se nahaja na lokaciji- skladišče Trnovo pri Novi Gorici (Beli kamen) v PE Postojna - skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena v menuju o javnih dražbah, zapadle javne dražbe pa najdete v arhivu.