Kočevje, 12.05.2020 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji triindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v torek, 19.05.2020 s pričetkom ob 11.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

SKLOP 1: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 362,76 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prestranek lega 13 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Hlodovina ostalih listavcev- gorski javor in ostrolistni javor v skupni izmeri 44,55 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prestranek lega 6 in 15 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 77,84 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prestranek lega 1 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 4: Ostala oblovina iglavcev v skupni izmeri 319,59 m3, ki se nahaja na lokaciji - Godovič lega 3 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 5: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 66,31 m3, ki se nahaja na lokaciji - Godovič lega 4 in 5 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 6: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 222,44 m3, ki se nahaja na lokaciji - Trnovo lega 4 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 7: Brusni les smreka/jelka v skupni izmeri 290,29 m3, ki se nahaja na lokaciji - Prestranek, lega 7 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 8: Ostala oblovina listavcev-les za plošče bukev v skupni izmeri 114,38 m3, ki se nahaja na lokaciji - Trnovo, lega 3 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 9: Hlodovina bukve v skupni izmeri 31,91 m3, ki se nahaja na lokaciji - Trnovo, lega 2 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 10: Hlodovina ostalih iglavcev- črni bor v skupni izmeri 202,59 m3, ki se nahaja na lokaciji - Hotična, lega 2 v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.

 

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.