Kočevje, 06. februar 2019 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji peti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v torek, 12.02.2019 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.    

                                                    

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

 

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 3.559,25 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Gozdarstvo Grča- lega 74 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 1.527,53 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Gozdarstvo Grča- lega 78 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 608,52 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Gozdarstvo Grča- lega 83 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 1.123,97 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop- lega 2 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 638,55 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop- lega 13 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 525,16 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki- lega 43 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 659,13 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Industrijska cona Lik- lega 9 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.