Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina bruto mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu*
Imenovana za članico NS 4. 8. 2016; članica do 23. 3. 2018, naprej predsednica NS mag. Valerija Štiblar 650,00 €/mesec kot članica NS do 23.3.2018; 975,00 €/mesec kot predsednica NS od 23.3.2018 naprej; 162,50 €/mesec kot članica RK do 23.3.2018; 162,50 €/mesec kot članica KK od 6.2.2018 do 14.6.2018; 200,00 € za udeležbo na seji NS ; 160,00 € za udeležbo na seji RK;   10.631,64 €
Imenovan za člana NS 4. 8. 2016; član do 23. 3. 2018, naprej namestnik predsednice NS Andrej Janša 650,00 €/mesec kot član NS do 23.3.2018; 715,00 €/mesec od 23.3.2018 naprej kot namestnik NS; 243,75 €/mesec kot predsednik KK od 6.2.2018 do 14.6.2018; 200,00 € za udeležbo na seji NS; 160,00 € za udeležbo na seji KK;   8.684,44 €

Imenovan za člana NS 4. 8. 2016; do 23. 3. 2018 predsednik, naprej član

Pavel Brglez

975,00 €/mesec kot predsednik NS do 23.3.2018; 650,00 €/mesec od 23.3.2018 naprej kot član NS; 200,00 € za udeležbo na seji NS - udeležen na 11 sejah od skupaj 14 sej;  

 

8.416,10 €

Imenovan za člana NS 4. 8. 2016; namestnik predsednika do 23. 3. 2018, naprej član Ernest Miheljak 715,00 €/mesec kot namestnik predsednika NS do 23.3.2018; 650,00 €/mesec kot član NS od 23.3.2018 naprej; 162,50 €/mesec kot član RK od 19.4.2018 naprej; 200,00 € za udeležbo na seji NS; 160,00 € za udeležbo na seji RK, 128,00 € udeležbo na korespodenčni seji RK;   10.066,49 €

Imenovana za članico NS 4. 8. 2016; članica

mag. Andreja Košir

650, 00 €/mesec kot članica NS; 243,75 €/mesec kot predsednica RK; 200,00 € za udeležbo na seji NS; 160,00 € za udeležbo na seji RK, 128,00 € udeležbo na korespodenčni seji RK;   10.528,43 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 do 14. 12. 2018 Damjan Golovrški 650, 00 €/mesec kot član NS do 14.12.2018; 200,00 € za udeležbo na seji NS;   6.992,83 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Lovro Bornšek 650 € (+162,50 € kot član komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.5.2017)   8.259,26 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 12. 2. 2019 mag. Katarina Stanonik Roter 650, 00 €/mesec kot član NS; 200,00 € za udeležbo na seji NS;    
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Boris Semenič 650,00 €/mesec kot član NS; 162,50 €/mesec kot član KK od 6.2.2018 do 14.6.2018; 200,00 € za udeležbo na seji NS; 160,00 € za udeležbo na seji KK;   8.046,96 €
Član Revizijske komisije NS Janez Smolič 162,50 €/mesec kot član RK; 160,00 € za udeležbo na seji RK; 128,00 € udeležbo na korespodenčni seji RK;   2.656,30 €

NS - Nadzorni svet, RK - Revizijska komisija, KK - Kadrovska komisija

 

 

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu**
glavni direktor:
- trajanje mandata od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022
Zlatko FICKO Osnovno plačilo glavnega direktorja je določeno v višini 7.965,60 € bruto. ** 48.898,93 €
direktor za finance, računovodstvo in kontroling:
- trajanje mandata od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022
Dejan KAISERSBERGER Osnovno plačilo direktorja za finance, računovodstvo in kontroling je določeno v višini 6.770,76 € bruto. ** 44.632,26 €

** Družba lahko poslovodstvo odpokliče v skladu z 268.členom ZGD-1. V primeru odpoklica poslovodstva iz razlogov iz 2., 3., in 4. alinee drugega odstavka 268. člena ZGD-1 je poslovodstvo upravičeno do odpravnine v višini 6 (šest) povprečnih mesečnih plač, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, brez upoštevanja plačila spremenljivega prejemka.