Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina bruto mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu*
Imenovana za članico NS 4. 8. 2016; članica do 23. 3. 2018, naprej predsednica NS, mandat prenehal z odpoklicem dne 18.7.2019 mag. Valerija Štiblar 650,00 €/mesec kot članica NS do 23.3.2018; 975,00 €/mesec kot predsednica NS od 23.3.2018 naprej; 162,50 €/mesec kot članica RK do 23.3.2018; 162,50 €/mesec kot članica KK od 6.2.2018 do 14.6.2018; 200,00 € za udeležbo na seji NS ; 160,00 € za udeležbo na seji RK;   10.631,64 €
Imenovan za člana NS 4. 8. 2016; član do 23. 3. 2018, naprej namestnik predsednice NS; odpoklican dne 18.7.2019, članstvo v NS preneha z dnem imenovanja novega člana NS oziroma najpozneje tri mesece po dnevu, ko je skupščina sprejela sklep o odpoklicu, to je 18.10.2019; mandat prenehal z 18.10.2019 Andrej Janša 650,00 €/mesec kot član NS do 23.3.2018; 715,00 €/mesec od 23.3.2018 naprej kot namestnik NS; 243,75 €/mesec kot predsednik KK od 6.2.2018 do 14.6.2018; 200,00 € za udeležbo na seji NS; 160,00 € za udeležbo na seji KK; od 18.7.2019 650,00 €/mesec kot član NS in 200 EUR za udeležbo na seji NS   8.684,44 €

Imenovan za člana NS 4. 8. 2016; do 23. 3. 2018 predsednik, naprej član; funkcija člana NS mu je prenehala 8.5.2019

Pavel Brglez

975,00 €/mesec kot predsednik NS do 23.3.2018; 650,00 €/mesec od 23.3.2018 naprej kot član NS; 200,00 € za udeležbo na seji NS - udeležen na 11 sejah od skupaj 14 sej;  

 

8.416,10 €

Imenovan za člana NS 4. 8. 2016; namestnik predsednika do 23. 3. 2018, naprej član; mandat prenehal z odpoklicem dne 18.7.2019 Ernest Miheljak 715,00 €/mesec kot namestnik predsednika NS do 23.3.2018; 650,00 €/mesec kot član NS od 23.3.2018 naprej; 162,50 €/mesec kot član RK od 19.4.2018 naprej; 200,00 € za udeležbo na seji NS; 160,00 € za udeležbo na seji RK, 128,00 € udeležbo na korespodenčni seji RK;   10.066,49 €

Imenovana za članico NS 4. 8. 2016; članica; mandat prenehal z odpoklicem dne 18.7.2019

mag. Andreja Košir

650, 00 €/mesec kot članica NS; 243,75 €/mesec kot predsednica RK; 200,00 € za udeležbo na seji NS; 160,00 € za udeležbo na seji RK, 128,00 € udeležbo na korespodenčni seji RK;   10.528,43 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 do 14. 12. 2018 Damjan Golovrški 650, 00 €/mesec kot član NS do 14.12.2018; 200,00 € za udeležbo na seji NS;   6.992,83 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Lovro Bornšek 650, 00 € /mesec kot član NS; 200,00 € za udeležbo na seji NS;   8.259,26 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 12. 2. 2019 mag. Katarina Stanonik Roter 650, 00 €/mesec kot član NS; 200,00 € za udeležbo na seji NS;    
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Boris Semenič 650,00 €/mesec kot član NS; 162,50 €/mesec kot član KK od 6.2.2018 do 14.6.2018; 200,00 € za udeležbo na seji NS; 160,00 € za udeležbo na seji KK;   8.046,96 €
Član Revizijske komisije NS Janez Smolič 162,50 €/mesec kot član RK; 160,00 € za udeležbo na seji RK; 128,00 € udeležbo na korespodenčni seji RK;   2.656,30 €
Imenovan za člana NS 18.7.2019; 25.7.2019 izvoljen za predsednika NS Samo Mihelin 650,00 €/mesec kot član NS, 200,00 € za udeležbo na seji NS; 975,00 €/mesec kot predsednik NS od 25.7.2019    
Imenovan za člana NS 18.7.2019 Andrej Rihter 650,00 €/mesec kot član NS, 200,00 € za udeležbo na seji NS    
Imenovan za člana NS 18.7.2019; 25.7.2019 izvoljen za namestnika predsednika NS Miroslav Ribič 650,00 €/mesec kot član NS, 200,00 € za udeležbo na seji NS; 715,00 €/mesec od 25.7.2019 naprej kot namestnik NS; 243,75 €/mesec kot predsednik RK od 25.7.2019; 160,00 € za udeležbo na seji RK    
Imenovana za članico NS 18.7.2019; 25.7.2019 imenovana za članico Revizijske komisije Dragica Kozlan Vrkič 650,00 €/mesec kot član NS, 200,00 € za udeležbo na seji NS; 162,50 €/mesec kot članica RK od 25.7.2019 ; 160,00 € za udeležbo na seji RK    

NS - Nadzorni svet, RK - Revizijska komisija, KK - Kadrovska komisija

 

 

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu**
glavni direktor:
- trajanje mandata od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022
Zlatko FICKO Osnovno plačilo glavnega direktorja je določeno v višini 7.410,65 € bruto; od 1.1.2018 v višini 7.965,60 EUR bruto; od 1.1.2019 v višini 9.020,95 EUR bruto. ** 48.898,93 €
direktor za finance, računovodstvo in kontroling:
- trajanje mandata od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022; mandat mu je prenehal 5.5.2019
Dejan KAISERSBERGER Osnovno plačilo direktorja za finance, računovodstvo in kontroling je določeno v višini 6.299,06 € bruto; od 1.1.2018 v višini 6.770,76 EUR bruto; od 1.1.2019 do 5.5.2019 v višini 7.667,81 EUR bruto. ** 44.632,26 €
direktorica za finance, računovodstvo in kontroling - trajanje mandata od 6.5.2019 do 5.5.2024 Darja DERGANC Za opravljanje funkcije direktorice za finance, računovodstvo in kontroling je bilo v času od 6.5.2019 do 26.6.2019 določeno plačilo v višini 3.833,90 EUR bruto, osnovna plača pa je bila od 27.6.2019 dalje določena v višini 7.667,81 EUR bruto; **  

** Družba lahko poslovodstvo odpokliče v skladu z 268.členom ZGD-1. V primeru odpoklica poslovodstva iz razlogov iz 2., 3., in 4. alinee drugega odstavka 268. člena ZGD-1 je poslovodstvo upravičeno do odpravnine v višini 6 (šest) povprečnih mesečnih plač, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, brez upoštevanja plačila spremenljivega prejemka.