Javni poziv za izbor izvajalca za revizijo računovodskih izkazov – RRI 2023-2025 (dokumentacija)     

 

Kočevje, 29. maj 2023 -  Slovenski državni gozdovi, d.o.o., (SiDG) objavlja javni poziv za izbor izvajalca za revizijo računovodskih izkazov za obdobje od 2023 do 2025 ter vabi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve za to naročilo, da oddajo svoje ponudbe v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji. 

 

Predmet naročila je izvedba revizije računovodskih izkazov družbe SiDG, d.o.o., in Skupine SiDG, ki je pripravljena skladno z MSRP, ter revizija računovodskih izkazov odvisne družbe Snežnik, d.o.o., ki so pripravljeni skladno s SRS, za obdobje od leta 2023 do leta 2025. Rok za prejem ponudb je 12. junij 2023 do 12.00 ure, ponudbe pa je potrebno poslati na naslov: Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Rožna ulica 39,1330 Kočevje. Vse podrobnosti so razvidne iz dokumentacije javnega poziva