Na družbi smo zavezani k uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. Na tej strani lahko dostopate do dokumentacije aktualnih javnih naročil: