Poslovodstvo

KONTAKT:

e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

t: 08 2007 100

 

Družbo vodi poslovodstvo. Glavni direktor, ki je zadolžen za področje gozdarstva in lesarstva ter koordinira delo poslovodstva, je Zlatko Ficko. Direktor za finance, računovodstvo in kontroling je Dejan Kaisersberger.

Direktorja sta imenovana za mandat petih let, in sicer z začetkom s 1. 5. 2017.

 

Zlatko Ficko

Univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva

Zlatko Ficko je tesno povezan z gozdom in gozdarstvom, tako zasebno kot tudi poklicno. Vse življenje živi na Kočevskem. Obiskoval je srednjo gozdarsko šolo v Postojni in študij nadaljeval na oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V gozdarstvu je zaposlen vse od pripravništva leta 1978. Najprej v podjetju Snežnik ter v Zavodu za gozdove RS, od julija 2016 pa v družbi Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Na svoji poklicni poti je opravljal predvsem strokovne in poslovodne naloge, med drugim je bil vodja urejanja gozdov, vodja gojitvenega lovišča, vodja poslovne enote lovstvo in turizem, vodja lovišča s posebnim namenom ter svetovalec za trženje.

Po odločitvi, da bo Slovenija odpravila koncesije in začela sama upravljati z državnimi gozdovi, je aktivno sodeloval pri pripravi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Ta je pravna podlaga za ustanovitev SiDG. V družbi SiDG je doslej opravljal naloge poslovnega pooblaščenca za gozdarstvo in lesarstvo, ki združuje strokovne in poslovodne naloge. Ob začetku poslovanja je bil eden izmed pravnih zastopnikov družbe, aktiven zlasti na strokovnem področju gozdarstva in lesarstva. Hkrati pa je skrbel za organizacijske, tehnične, kadrovske in druge pogoje za pričetek poslovanja družbe. Vodilno vlogo je imel pri izdelavi letnega načrta gospodarjenja z gozdovi ter pri pripravi predloga dolgoročne strategije na področju gozdarstva in lesarstva. Ficko je dober poznavalec potreb in razvojnega potenciala gozdarstva in lesarstva, z več kot 30 letnimi izkušnjami doma in tudi v tujini. Naklonjen je trajnostnemu razvoju slovenskega gozda in z njim povezanimi dolgoročnimi razvojnimi cilji v širšem družbenem pogledu. Prav tem daje prednost pred takojšnjo maksimizacijo ekonomskih učinkov.

Ob poklicni poti v gozdarstvu in lesarstvu je bil ves čas tudi aktivno vpet v širši družbeni prostor. Med drugim je občinski svetnik v Občini Kočevje in član različnih združenj. Z opravljenim usposabljanjem za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb, je v preteklosti opravljal naloge nadzornika v Snežnik, d.d., Zdravstvenem domu Kočevje, v Lekarni Kočevje in v Komunali Kočevje.

Rojen 8. julija 1956, poročen, oče dveh odraslih otrok, živi v Kočevski Reki, dela v Kočevju.

 

 

 

Dejan Kaisersberger

Univerzitetni diplomirani ekonomist

Dejan Kaisersberger je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je leta 2004 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na smeri Poslovna informatika. Dobro poznavanje financ in informacijskih tehnologij ga je podpiralo na vseh njegovih poslovnih izzivih.

Na svoji 13-letni poklicni poti je bil ves čas zaposlen v bančnem svetu. Skozi leta je prevzemal vedno bolj odgovorne funkcije znotraj bank in v 10 letih zrasel iz analitika v člana uprave za finance (CFO) in člana uprave za upravljanje tveganj (CRO).

Leta 2004 je pričel kot analitik v kontrolingu UniCredit Banke Slovenije, kjer je v 2006 postal vodja kontrolinga in računovodstva ter v 2008 vodja planiranja in kontrolinga. Leta 2009 je v isti banki prevzel vlogo direktorja računovodstva, centralno bančnega poročanja in davkov (namestnik CFO). V obdobju 2013 - 2014 je kot finančni direktor Hypo Alpe Adria Bank Slovenija in Hypo Alpe Adria Bank Leasing v Ljubljani sodeloval pri intenzivnih aktivnostih priprave banke na prodajo. Od 2014 do 2016 je bil član uprave za finance in član uprave za upravljanje tveganja (CFO in CRO) v Addiko Bank Slovenija (sprva kot Hypo Alpe Adria). V tem obdobju je skrbel za temeljito čiščenje nedonosnih terjatev in sodeloval pri reorganizaciji procesov. Proces transformacije so uspešno zaključili s privatizacijo banke, uvedbo nove strategije in uvedbo nove blagovne znamke. Od oktobra 2016 do imenovanja za direktorja za finance, računovodstvo in kontroling v SiDG je bil samostojni finančni svetovalec za različne naročnike.

Živi v Ponikvi, v občini Šentjur pri Celju.

 

 

 

 

Skupščina

Edini lastnik SiDG je Republika Slovenija. Naloge in pristojnosti skupščine izvršuje Vlada Republike Slovenije.

 

 

Nadzorni svet

Vlada Republike Slovenije je kot skupščina družbe dne 4. 8. 2016 za obdobje štirih let imenovala naslednje člane nadzornega sveta:

 • mag. Valerijo Štiblar,
 • Andreja Janšo,
 • mag. Andrejo Košir,
 • Ernesta Miheljaka in
 • Pavla Brgleza.

Nadzorni svet SiDG je na svoji 26. redni seji, 23. 3. 2018 izvolil novo predsednico, mag. Valerijo Štiblar, za njenega namestnika pa Andreja Janšo.

 

Svet delavcev družbe je za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

 • Lovra Bornška,
 • Borisa Semeniča in 
 • mag. Katarino Stanonik Roter

 

 

Strokovni svet

Poslovodstvo SiDG je novembra 2017 za mandatno obdobje štirih let imenovalo člane strokovnega sveta družbe SiDG.

Imenovani so bili:

 • izmed predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva:
 • Igor Milavec,
 • Cvetko Zupančič
 • Tomaž Ščuka,
 • Damjan Oražem,
 • prof. dr. Miha Humar,
 • Mihael Koprivnikar.
 • izmed predstavnikov lokalnih skupnosti:
 • Dušan Debenak,
 • mag. Mladen Prebevšek.
 • izmed predstavnikov organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja:
 • Karel Lipič,
 • dr. Boštjan Pokorny.

Člani strokovnega sveta so za predsednika strokovnega sveta izvolili Damjana Oražma, za njegovega namestnika pa Karla Lipiča.

Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih:

 • odsvojitve državnih gozdov,
 • pridobivanju gozdov,
 • pripravi poslovnih načrtov ter
 • vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

.

 

 

 

 

Pišite nam