Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. je kot naročnik na področju javnega naročanja zavezana oddajati javna naročila v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Zainteresiranim ponudnikom (izvajalcem in dobaviteljem) so zaradi zagotavljanja načela transparentnosti na tem spletnem mestu na voljo podatki o aktualnih javnih naročilih in razpisna dokumentacija za aktualna javna naročila, ki je objavljena tudi na skupnem portalu javnega naročanja www.enarocanje.si.

Shranjeni in dostopni so tudi podatki o že zaključenih postopkih (arhiv).

Na tem spletnem portalu so objavljeni tudi razni javni pozivi za zainteresirane ciljne javnosti. Vsi zainteresirani kupci gozdnih lesnih sortimentov in tudi kupci stavbnih zemljišč pa lahko tu dostopajo tudi do aktualnih javnih objav in razpisov - od javnih dražb in javnih pozivov, do javnih zbiranj ponudb. 

Za dodatne informacije v zvezi s konkretnimi postopki se morajo interesenti obrniti na naslov, naveden v vsakokratni razpisni dokumentaciji.