Javna zbiranja ponudb za prodajo osnovnih sredstev

 

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javno zbiranje ponudb za prodajo osnovnega sredstva, 503-86-2/2020-MH 03.02.2020 26.02.2020 do 09:00.ure
Javno zbiranje ponudb za prodajo materiala, 503-86-1/2020-MH 03.02.2020 25.02.2020 do 09:00.ure
       

Zapadla javna zbiranja ponudb najdete v arhivu javnih zbiranj ponudb za prodajo osnovnih sredstev.