Ker se zavedamo pomena transparentnega delovanja, javnost redno obveščamo o poslovanju SiDG in vseh pomembnih dogodkih, povezanih z delovanjem družbe.

Za aktualne novice in informacije nas spremljajte tudi prek družbenih omrežij Facebook in Instagram.

 

PROJEKT LIFE RESTORE FOR MURA-DRAVA-DANUBE RIVERS

Po uspešno zaključenem projektu Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Projekt Natura Mura se je SiDG priključil projektu LIFE RESTORE for MDD. Gre za mednarodni projekt na območju Biosfernega območja petih držav, ki vključuje porečja Mure, Drave in Donave. Vloga SiDG je ključna pri izvajanju aktivnosti obnove poplavnih gozdov z zasaditvijo avtohtonih, rastišču primernih drevesnih vrst ob reki Muri.

Uspešno zaključena akcija Pomladimo gozdove 2024

KOČEVJE, 8. april 2024 - Skrb za gozdove je ob lepem vremenu na letošnjo vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove, ki je potekala v soboto 6. aprila, privabila rekordno število udeležencev. V družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki je akcijo organizirala že petič, ocenjujemo, da se je sadnje udeležilo med 800 in 900 prostovoljcev, ki so skupaj posadili okoli 10.000 dreves 14 različnih drevesnih vrst. Odlična udeležba je spodbuda gozdarjem, da bomo tovrstne akcije organizirali tudi v prihodnje.

14. DRŽAVNO TEKMOV. GOZDNIH DELAVCEV 2023

Kočevje, 30. september 2023 – Naslov državnega prvaka gozdnih delavcev je tretjič zapored osvojil Janez Meden (Husqvarna). Uvrstil se je pred Žigo Švigljem (Husqvarna) in Robertom Čukom. Med ekipami je bila na 14. državnem tekmovanju gozdnih delavcev, ki je potekalo 29. in 30. septembra v Kočevju, najboljša Husqvarna (Aljaž Bajc, Janez Meden in Žiga Švigelj). 2. mesto je zasedla ekipa SiDG 1 (Andrej Lumbar, Stanko Bartolj, Jure Škufca)....

Sanitarna sečnja poškod. drevja na obm. Ribniškega sela

Maribor, 11. december 2023 – Družba SiDG d.o.o. je danes na območju Ribniškega sela v Mariboru pričela s sečnjo in spravilom polomljenega in podrtega drevja. Dela bodo predvidoma zaključena do 31. 1. 2024, v primeru neugodnih vremenskih razmer pa do 31. 3. 2024. Izvajanje del bo potekalo med 7.00 uro in 16.00 uro. Delovišče bo zaradi varnosti na terenu označeno z opozorilnimi znaki. Vsako približevanje oziroma vstopanje v varovano...

Vabljeni na sadnjo dreves - Pomladimo gozdove 2024

Kočevje, 1. februar 2024 – Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) že petič organizira vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje mladih dreves. Akcija z naslovom »Pomladimo gozdove 2024« bo potekala v soboto 6. aprila med 9.00 in približno 11.00 uro na petih lokacijah po Sloveniji. V vseslovenski prostovoljski akciji sadnje dreves se bo na petih lokacijah posadilo okoli 10.000 sadik gozdnega drevja, zbiramo prijave udeležencev.

Velika škoda v državnih gozdovih, sanacija že v polnem teku

Kočevje, 21. julija 2023 – Neurja, ki smo jim priča v zadnjih dneh, so v državnih gozdovih po prvih ocenah poškodovala najmanj 150.000 m3 lesne mase. To predstavlja več kot desetino letne proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov v državnih gozdovih. Ker so zaradi neprevoznosti cest marsikje gozdovi še nedostopni, pričakujemo, da bo končna količina poškodovane lesne mase še višja. Sanacija škode po vetrolomih je stekla nemudoma.

SDH se je seznanil z letnimi poročili SiDG delavcev

Ljubljana, 17. avgusta 2023 – Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je na svoji 29/23. redni seji v vlogi skupščine družbe SiDG, d. o. o., med drugim seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe SiDG, d. o. o., in letnim poročilom skupine SiDG, skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2022.

Licitacija vrednejših lesnih sortimentov 2/2023

Kočevje, 30. november 2023 - Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o, (SiDG) organizira novo neposredno prodajo lesa iglavcev in listavcev, ki je namenjen proizvodnji najkakovostnejšega furnirja, pohištva, glasbil in drugih posebnih proizvodov. Odpiranje ponudb bo 7. decembra 2023, na voljo pa je preko 300 m3 vrednejše hlodovine različnih drevesnih vrst. In sicer lahko kupci izbirajo med hlodovino javorja, hrasta doba, hrasta gradna, rdečega hrasta,..

Izbor izvajalca za revizijo računovodskih izkazov 2023-2025

Kočevje, 29. maj 2023 - Slovenski državni gozdovi, d.o.o., (SiDG) objavlja javni poziv za izbor izvajalca za revizijo računovodskih izkazov za obdobje od 2023 do 2025 ter vabi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve za to naročilo, da oddajo svoje ponudbe v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.

Konec septembra bo potekalo 14. državno tekmovanje gozdnih delavcev

Kočevje, 28. junija 2023 – Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) organizira 14. državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije. Tekmovanje bo potekalo 30. septembra 2023 v Kočevju, na parkirišču pri Penzionu Tušek Jezero, kjer je državno tekmovanje potekalo tudi lani. Slovesno odprtje državnega tekmovanja bo dan pred tem, 29. septembra ob 17.30 uri.

Obvestilo lastnikom gozdov

Kočevje, 23. marca 2023 – SiDG obvešča prostovoljce, da bo letošnja vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves, kljub napovedanemu slabšemu vremenu, izvedena v soboto 25. marca. Sadili bomo v bližini Kočevja (Polom), Lovrenca na Pohorju, Smrečja pri Bohorju in v Mošah pri Medvodah.

Sanitarna sečnja poškodovanega drevja v BETNAVSKEM GOZDU

MARIBOR, 16. avgust 2023 – Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., (SiDG) obvešča javnost, da bo na območju Betnavskega gozda v Mariboru, v sredo 16. 08. 2023 pričela s sečnjo in spravilom polomljenega in podrtega drevja. Dela bodo predvidoma zaključena do 22.08.2023, v primeru neugodnih vremenskih razmer pa do 25.08.2023. Izvajanje del bo potekalo med 7.00 uro in 16.00 uro.

SDH imenoval nov nadzorni svet SiDG


Kočevje, 17. marec 2023 – Uprava Slovenskega državnega holdinga je dne 14. 3. 2023 v vlogi skupščine SiDG v nadzorni svet imenovala Romano Fišer, Alojza Burjo, Sebastiana Cafuto in Tjašo Cetinski. Štiriletni mandat so nastopili z dnem 15. 3. 2023. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev družbe SiDG, sta Špela Hribar in Boris Semenič.

Akcija »Pomladimo gozdove 2023« bo!

Kočevje, 23. marca 2023 – SiDG obvešča prostovoljce, da bo letošnja vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves, kljub napovedanemu slabšemu vremenu, izvedena v soboto 25. marca. Sadili bomo v bližini Kočevja (Polom), Lovrenca na Pohorju, Smrečja pri Bohorju in v Mošah pri Medvodah.

Uspešno zaključena akcija Pomladimo gozdove 2023


Kočevje, 27. marec 2023 - Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je v soboto 24. marca uspešno organizirala že četrto vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove 2023. Prostovoljci so na petih lokacijah po Sloveniji posadili preko 6.000 sadik različnih drevesnih vrst, na goriškem Krasu pa je potekala tudi sadnja 24 kilogramov semen različnih drevesnih vrst.

Javni poziv za izbor revizorja

Kočevje, 28. marec 2023 - Slovenski državni gozdovi, d.o.o., (SiDG) objavlja javni poziv za izbor izvajalca za revizijo računovodskih izkazov za obdobje od 2023 do 2026 ter vabi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve za to naročilo, da oddajo svoje ponudbe v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.

SiDG organizira dražbo vrednejše hlodovine

Kočevje, 14. februar 2023 - Slovenski državni gozdovi - SiDG d.o.o. organizira prvo letošnjo licitacijo vrednejših sortimentov. Kupcem bo na voljo dobrih 200m3 hlodovine različnih drevesnih vrst, ki bo razstavljena na skladiščih Snežnik Kočevska Reka (Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka) in SiDG Limbuško nabrežje (Limbuško nabrežje 15, Limbuš).

Družba SiDG je poslovala uspešno

Kočevje, 14. oktober 2022 - Družba SiDG obvešča javnost, da so bile na spletnem portalu www.dnevne-novice.si informacije, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju.

Možnost nakupa lesa za kurjavo

Maribor, 9. avgust 2022 – Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. obvešča vse interesente, da lahko pod v naprej znanimi pogoji kupijo les za kurjavo.

13. tekmovanje gozdnih delavcev

Kočevje, 4. avgust 2022 - SiDG organizira 13. Državno tekmovanje gozdnih delavcev. Potekalo bo v petek 30. septembra in v soboto 1. oktobra v Kočevju pri Penzionu Gostilna Jezero.

Ministrica obiskala SiDG in Snežnik

Kočevje, 13. julij 2022 – Ministrica Irena Šinko se je skupaj z državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem danes mudila na delovnem obisku Kočevja z okolico.

Sečnja oslabelih dreves v Betnavskem gozdu

Maribor, 11. julij 2022 – Slovenski državni gozdovi obveščajo javnost, da se na območju Betnavskega gozda v Mariboru izvajajo sečnjo in spravilo suhih in oslabelih dreves.

Zaposlimo gozdarje za traktorske ekipe

Kočevje, 1. julij 2022 - Podjetje SiDG na območju Ptuja, Ormoža, Murske Sobote, Trnovskega gozda in Idrije zaposli gozdarje sekače in gozdarje traktoriste.

V Trnovskem gozdu skladno s praksami

Kočevje, 16. junij 2022 – Zaradi dvomov, ki so se pojavili v javnosti v zvezi z gospodarjenjem v državnih gozdovih v Trnovskem gozdu, smo se odločili za izredno FSC presojo.

Prevzem izvedenih del na Kozjem vrhu

Jezersko, 1. junija 2022 - SiDG je zaključila zahteven projekt izgradnje novega odseka povezovalne gozdne ceste na predelu med Kozjim vrhom in Podstoržičem.

Nadzorni svet imenoval novo vodstvo družbe

Kočevje, 24. maja 2022 – Zaradi različnega razumevanja nadaljnjega razvoja je Nadzorni svet SiDG s člani poslovodstva sklenil sporazume o predčasnem prenehanju mandatov.

Z obnovo in nego do večje odpornosti

Kočevje, 23. maj 2022 – Osrednja tema letošnjega tedna gozdov je »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi«. Gozdarji želimo tokrat izpostaviti pomen nege gozda.

Končana obnova ceste Peklenski zid

Kočevje, 13. aprila 2022 - Družba SiDG je 12. aprila s prevzemom zaključila obnovitvena dela gozdne ceste Peklenski zid, ki povezuje Spodnji Log pri Kočevju z obkolpskim območjem.

30 dreves za 30 let CŠOD

V Kočevju, 13. aprila 2022 - Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) bo svojo 30. obletnico delovanja obeležil s sadnjo 30 dreves rumenega drena.

Z akcijo gradimo gozdove prihodnosti

Kočevje, 30. marec 2022 – SiDG s partnerji po dveletnem premoru organizira tradicionalno vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves, ki bo potekala v soboto, 9. aprila.

Ne drži, da bi direktor »kukal« v telefone

Kočevje, 10. marca 2022 - V zvezi s člankom z naslovom »Direktor državnih gozdov bi kukal v telefon kandidatke LMŠ« objavljamo popravek članka.

Akcija "Pomladimo gozdove 2022" uspela

Kočevje, 10. aprila 2022 – Akcija sadnje dreves Pomladimo gozdove 2022 je bila danes izvedena na vseh šestih lokacijah po Sloveniji, posadili smo 10.000 sadik gozdnega drevja.

Gorski javor rebraš dosegel nov rekord

Slovenj Gradec, 18. februar 2022 – »Za m3 tega hloda smo dosegli ceno 23.800 evrov, za celoten hlod pa 47.838 evrov. To je cena, ki nas je vse presenetila in je ni nihče pričakoval.«

SiDG v letu 2021 z rekordnimi rezultati

Kočevje, 27. januarja 2022 – SiDG je po prvih ocenah poslovno leto 2021 zaključila z rekordnim čistim dobičkom v višini 14 milijonov evrov, kar je 87 % več kot leto pred tem.

Obnova habitatov - projekt Natura Mura

Murska Sobota, 25. januar 2022 - V družbi Slovenski državni gozdovi smo začeli konec novembra 2021 izvajati prva dela v sklopu gozdarskih aktivnosti projekta Natura Mura.

Povabilo - natečaj za Kompleks Mašun

Kočevje, 12. januarja 2022 – Družba SiDG objavlja povabilo za interni natečaj za izbiro urbanistične, krajinske ter arhitekturne rešitve za projekt »Kompleks Mašun«.

Na čelu nadzornega sveta Romana Fišer

Kočevje, 16. decembra 2021 - Člani nadzornega sveta SiDG so na svoji redni seji dne 14. decembra 2021 za predsednico nadzornega sveta izvolili mag. Romano Fišer.

Občasne zapore pred vasjo Lokve

Nova Gorica, 9. decembra 2021 – Med 10. in 15. decembrom 2021 bo SiDG na državni cesti Solkan - Lokve izvajalo sečnjo, spravilo in transport lesa, zaradi česar bo moten promet.

Zaradi sečnje kratkotrajne zapore

Kočevje, 1.12.2021 - Zainteresirano javnost obveščamo, da se na državni cesti Litija – Zagorje do 15. decembra 2021 zaradi sečnje izvajajo kratkotrajne popolne zapore.

Poziv za sodelovanje strateškega partnerja

Kočevje, 19. novembra 2021 -Objavljamo javni poziv strateškim investitorjem v lesnopredelovalno industrijo, da podajo prijavo za sklenitev strateškega partnerstva.

Otvoritev novih poslovnih prostorov

Kočevje, 12. november 2021 – Ob regijskem obisku vlade v JV Sloveniji je državni sekretar za gozdarstvo Anton Harej sodeloval pri slavnostni otvoritvi poslovnih prostorov SiDG Logistike.

Odstranjene odvržene pnevmatike

Kočevski Rog, 3. november 2021 - Jamarski klub Novo mesto, Zavod za gozdove Slovenije in SiDG so združili moči in poskrbeli za čiščenje Male Knežje jame v Kočevskem Rogu.

Prva licitacija lesnih sortimenov

Kočevje, 28. oktober 2021 - SiDG prvič organizira neposredno prodajo lesa iglavcev in listavcev, ki je namenjen proizvodnji najkakovostnejših proizvodov.

Jesenski foto natečaj 2021

Kočevje, 25. oktobra 2021 - Leto je naokoli in naši gozdovi so spet oživeli v eksploziji barv. Ujemite jesenske utrinke v objektiv 📷 in sodelujte v našem tradicionalnem natečaju.

Imenovanje članice nadzornega sveta SiDG

Kočevje, 15. oktobra 2021 – Vlada RS je v vlogi skupščine družbe SiDG za obdobje štirih let imenovala za članico nadzornega sveta, ki je predstavnica ustanoviteljice, Dragico Vrkič Kozlan.

Ponovni poziv za člane strokovnega sveta

Kočevje, 1. oktober 2021 - Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. ponovno poziva deležnike k podaji predlogov kandidatov za člane Strokovnega sveta SiDG.

Za Snežnik Kočevska Reka 10 milijonov EUR

Kočevje, 06. september 2021 – Družba SiDG je sprejela odločitev, da bo brez izbire ponudnika zaključila postopek izbire strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik.

Seznaniltev Vlade RS s poročili 2020

Ljubljana, 26. avgust 2021 – Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe SiDG in konsolidiranim letnim poročilom skupine SiDG.

SiDG bo zaposlene nagradila za cepljenje

Kočevje, 5. avgust 2021 – SiDG, Snežnik Kočevska Reka in Snežnik Sinpo, bo zaposlenim, ki bodo do konca septembra 2021 polno cepljeni, izplačala enkratno finančno nagrado.

Javni poziv za center Snežnik

Kočevje, 17. julij 2021 - Družba SiDG objavlja javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik.

Kandidati za člane strokovnega sveta

Kočevje, 8. junij 2021 - SiDG poziva deležnike s področja gozdarstva in lesarstva k podaji predlogov kandidatov za člane oz. članice Strokovnega sveta družbe SiDG.

Sečnja in spravilo lesa z licenciranjem

Kočevje, 16. julija 2021 – SiDG je objavila javno naročilo po odprtem postopku in s sklenitvijo okvirnega sporazuma za oddajo storitev sečnje in spravila za obdobje 2022 - 2025.

SiDG praznuje peto obletnico

Kočevje, 1. julij 2021 – Na današnji dan pred petimi leti je z delovanjem začela družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG). Na tej poti je podjetje premagalo številne izzive.

ZAČENJA SE TEDEN GOZDOV 2021!

Mašun, 24. maja 2021 - Z odprtjem razstave "Velike zveri in njihovi gozdovi" se začenja Teden gozdov 2021, ki bo do 30. maja potekal pod geslom: "Načrtno z gozdom!".

Otvoritev Pragozdne poti Krokar

Kočevje, 20. maja 2021 – Na območju kočevskih gozdov se je uradno odprla Pragozdno pot Krokar, ki bo obiskovalce popeljala do roba tega prvinskega bukovega gozda.

Spomladanski foto natečaj 2021

Kočevje, 19. maja 2021 - Svoje fotografije gozda objavite s hashtagom #gozdspomladi_sidg2021 na Instagramu ali na Facebook strani Slovenskih državnih gozdov.

POZOR! V porastu je mišja mrzlica

Kočevje, 21. aprila 2021 - Epidemiologi v Sloveniji opažajo večje število prijavljenih primerov »mišje mrzlice« (HMRS - hemoragična mrzlica z renalnim sindromom).

Pomladitvena sečnja v Trnovskem gozdu

TRNOVO, 19. aprila 2021 – Sečnja in spravilo lesa v državnih gozdovih v Trnovskem gozdu se izvajata skladno z zakonodajo na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije.

Sprejet strateški načrt poslovanja SiDG

Ljubljana, 16. april 2021 – Vlada je sprejela Strateški načrt poslovanja družbe SiDG za obdobje 2020 - 2029 s temelji poslovne politike za obdobje 2020 - 2024.

Obnovljena trim steza v Betnavskem gozdu

Maribor, 14. aprila 2021 - V mariborskem Betnavskem gozdu smo obnovili dotrajano trim stezo s pripomočki za vadbo v dolžini 1.500 metrov, ki ima 14 postaj.

Mednarodni dan gozdov 2021

Cerje, 21. 3. 2021 – Letošnji Mednarodni dan gozdov, ki ga obeležujemo 21. marca, je potekal pod geslom »Obnova in nega gozda: pot do zdravja in dobrega počutja«.

Nadzorni svet imenoval novo poslovodstvo

Kočevje, 5. februarja 2021 – Nadzorni svet SiDG je za glavnega direktorja družbe soglasno za petletno mandatno obdobje imenoval mag. Roberta Tomazina.

Spremembe v nadzornem svetu SiDG

Kočevje, 3. februarja 2021 – Vlada Republike Slovenije je za članico nadzornega sveta SiDG namesto Sama Miheline za obdobje štirih let imenovala Branko Neffat.

Jesensko foto tekmovanje 2020

Kočevje, 14. oktober 2020 – Je tudi vam gozd najlepši jeseni? Tretjič zapored smo pripravili jesenski foto natečaj, ki poteka na naših družbenih omrežjih.

Razpis za poslovodstvo družbe SiDG

Kočevje, 19. september 2020 - SiDG objavlja Javni razpis za tričlansko poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi. Rok za prijavo je 30. 9. 2020, do 15.00 ure.

Nova Pravila družba SiDG

Ljubljana, 21. avgust 2020 - Vlada je sprejela nova Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.

Samo Mihelin začasno na čelu SiDG

Kočevje, 5. maja 2020 – Nadzorni svet SiDG je z dosedanjim glavnim direktorjem Zlatkom Fickom sklenil sporazum o prenehanju mandata in pogodbe o zaposlitvi z dnem 5.5.2020.

Spomladanski foto natečaj 2020

Kočevje, 5. maja 2020 - Vabimo vas k sodelovanju v spomladanski foto nagradni igri družbe Slovenski državni gozdovi, ki poteka na družbenih omrežjih.

Poslovanje SiDG v letu 2019 uspešno

Kočevje, 29. aprila 2020 – SiDG, ki gospodari z državnimi gozdovi, je v letu 2019 ustvarila 66 milijonov evrov prihodkov in 11,4 milijonov evrov čistega dobička.

Predviden obseg prodaje v letu 2020

Kočevje, 10. februarja 2020 - Na podlagi določil Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije objavljamo predvidene prodajne količine GLS.

Gornja Radgona širi industrijsko cono Mele

Gornja Radgona, 4. maja 2020 - SiDG in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS sta z Občino Gornja Radgona podpisala kupoprodajno pogodbo za 86.676 m2 zemljišč.

Imenovana nova člana nadzornega sveta

Kočevje, 14. april 2020 – Vlada Republike Slovenije je za obdobje štirih let imenovala nova člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika ustanoviteljice.

Odpoved prejemkov nadzornikov

Kočevje, 10. april 2020 - SiDG je prejel pisno izjavo šestih izmed sedmih imenovanih članov nadzornega sveta o odpovedi 30% prejemkov za čas pandemije.

Akcija "Pomladimo gozdove 2020"

Kočevje, 11. februar 2020 – SiDG bo letos tretjič zapored organiziral vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves z naslovom »Pomladimo gozdove 2020«.

Zapora državne ceste v Črmošnjicah

Kočevje, 15. oktobra 2019 - Zainteresirano javnost obveščamo, da smo pričeli z deli na trasi novogradnje gozdne ceste »Črmošnjice – Oddelek 80«.

Jesensko foto tekmovanje 2019

Kočevje, 16. oktober 2019 – Leto je naokoli in spet vas vabimo k sodelovanju v naši foto nagradni igri, ki poteka na družbenih omrežjih. Hashtag #gozdjeseni2019.

Z novim voznim parkom učinkovitejši

Kočevje, 8. januarja 2020 – Vozni park SiDG je bogatejši za petnajst vozil Dacia Duster, dva gozdarska traktorja Valtra ter transportne kompozicije in priklopna vozila.

Državno tekmovanje gozdnih delavcev

15. julija 2019 - Družba Slovenski državni gozdovi ob sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna organizira 12. državno prvenstvo gozdnih delavcev.

Vlada imenovala nov nadzorni svet SiDG

Kočevje, 19. julij 2019 – Vlada Republike Slovenije se je na seji dne 18. julija kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi odločila imenovati nov nadzorni svet družbe.

Znanje o gozdovih tudi v vrtce in šole

Kočevje, 26. septembra 2019 – Z začetkom novega šolskega leta je družba Slovenski državni gozdovi pristopila k dvema projektoma, ki sta povezana z mladimi.

SiDG odkupuje gozdove

Kočevje, 5. junij - Ena od glavnih nalog družbe je na podlagi določb Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije tudi pridobivanje gozdov v imenu in za račun države.

SiDG pridobil certifikat bonitetne odličnosti

Kočevje, 19. junij 2019 - Po analizah Bisnode za leto 2019 sodi SiDG med najboljše poslovne subjekte v Sloveniji ter se tako uvršča v najvišji razred AAA, ki je simbol bonitetne odličnosti.

Logaška smreka je zrasla

Logatec, 28. junija 2019 – Smreka, ki se nahaja nedaleč od poti med Hrušico in Kalcami pri Logatcu, je visoka je 53 metrov, premer je 131 centimetrov, prostornina pa znaša 28 m3.

Uresničevanje ciljev podnebne politike

Kočevje, 4. april 2019 - Višje temperature, manjše količine padavin in pogostejši ekstremni vremenski pojavi ustvarjajo vedno težje pogoje za gospodarjenje z gozdovi.

Pomladimo gozdove - 2019

Ljubljana, 6. april 2019 – SiDG je skupaj s partnerji projekta na petih lokacijah po Sloveniji izvedla že drugo prostovoljsko akcijo pogozdovanja v vetrolomu poškodovanih gozdov.

Maja dan odprtih vrat SiDG

Kočevje, 23. april 2019 - Prvič bomo organizirali dan odprtih vrat, na katerem bo izveden prikaz sečnje in spravila ter nalaganje lesa na gozdarsko opremljen tovornjak.

SiDG v projekt obnove baze 20

Dolenjske Toplice, 13. novembra 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je v letošnjem letu pričela s prvimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na Bazi 20, kulturnem spomeniku državnega pomena.

Izvajanje sečnje nad hotelom Slatina

Rogaška Slatina, 16. januar 2019 - V Rogaški Slatini bomo predvidoma v torek, 22. januarja, pričeli z izvajanjem sečnje in spravila lesa na območju zdraviliškega gozda nad Hotelom Slatina.

Posledice vetroloma v državnih gozdovih

Črna na Koroškem, 5. novembra 2018 - Močan veter, ki je oktobra prizadel tudi gozdove, je v državnih gozdovih, s katerimi gospodari družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ponovno povzročil precejšnjo škodo.

Izšel je kodeks "Obisk v naravi"

Ljubljana, 27. september 2018 – Na pobudo Zveze tabornikov Slovenije je 27 različnih državnih in nevladnih organizacij ter podjetij podpisalo kodeks »Obisk v naravi«. V imenu SiDG je kodeks podpisal Zlatko Ficko.

Novinarska konferenca ob akciji pogozdovanja

Ljubljana, 8. oktobra 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi organizira vseslovensko prostovoljsko akcijo pogozdovanja, v okviru katere bomo obnovili del v vetrolomu decembra 2017 poškodovanih gozdov.

Zaključek akcije "Pomladimo gozdove"

Ljubljana, 13. oktober 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je danes skupaj s partnerji projekta na šestih lokacijah po Sloveniji izvedla prostovoljsko akcijo pogozdovanja v vetrolomu poškodovanih gozdov.

Začetek vseslovenske akcije "Pomladimo gozdove"

Ljubljana, 5. september 2018 – Vabimo vas na vseslovensko prostovoljno akcijo pogozdovanja »Pomladimo gozdove«, ki bo potekala 13. oktobra 2018 na več lokacijah po Sloveniji. Čas je, da pomagamo slovenskemu gozdu!

Sprejete nove dopolnitve Pravil družbe SiDG

Ljubljana, 13. september 2018 – Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.

Ob zaključku sanitarne sečnje prostovoljna akcija pogozdovanja

Kočevje, 13. septembra 2018 – V družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG) smo v zaključni fazi sanitarne sečnje gozdov, 13. oktobra 2018 pa organiziramo vseslovensko prostovoljno akcijo pogozdovanja.

Izvajanje sanitarne sečnje na območju Uršlje gore

Slovenj Gradec, 16. julij 2018 – Na širšem območju Uršlje gore je družba Slovenski državni gozdovi pričela izvajati dela sanitarne sečnje in spravila lesa, ki bodo trajala predvidoma do konca tega leta.

Spremembe in dopolnitve Pravil družbe SiDG

Ljubljana, 26. julij 2018 – Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.

Vlada se je seznanila s poslovnimi poročili SiDG za leto 2017

Ljubljana, 23. avgust 2018 – Vlada se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) in njenim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2017.

Na tokratni dražbi tudi dragocen in redek javor rebraš

Kočevje, 19. aprila 2018 - Na 8. javni dražbi smo ponudili les, ki se le redko pojavlja na trgu – tri hlode gorskega javorja rebraša, ki mu nekateri pravijo slovenska ebenovina.

Na Celjskem sejmu so se med sabo pomerili gozdni delavci

Celje, 21. aprila 2018 – Na Celjskem sejmu je potekalo mednarodno tekmovanje gozdnih delavcev, ki ga je družba Slovenski državni gozdovi podprla z generalnim sponzorstvom.

Z gozdno cesto v občini Rogatec zaključena pomembna investicija

Kočevje, 26. aprila 2018 – S strokovnim prevzemom se je zaključila investicija družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) v izgradnjo gozdne ceste Cerije v občini Rogatec.

Posledice vetroloma 2017

Stari trg pri Ložu, 6. april 2018 – Po ocenah družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) je bilo v državnih gozdovih v lanskem vetrolomu poškodovanega preko 1,1, milijona m3 lesa.

Nujna obnova objektov v Bazi 20

Kočevski Rog, 12. april 2018 - SiDG je decembra 2017 prevzel v vzdrževanje štiri kulturne spomenike državnega pomena v Kočevskem Rogu: Bazo 20, Bunker 44 ter Partizanski bolnišnici Jelendol in Zgornji Hrastnik.

Zbiramo vloge za nakup dreves za mlaje

Kočevje, 17. april 2018 – SiDG vse interesente za nakup dreves za prvomajske mlaje poziva, da svoje vloge s pripisom »vloga za nakup dreves za mlaj« pošljete najpozneje do 25. aprila 2018 na sedež družbe.

Sečnja pri Treh ribnikih

Maribor, 11. januar 2018 - SiDG je na območju Treh ribnikov v mariborskem mestnem parku v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije izvajala dela redne sečnje in spravila 950 kubikov lesa.

Rezkalnik v gozdu

Kočevje, 9. marec 2018 - V oddelku za gozdno gradbeništvo smo v letu 2017 izvajali zelo 'negozdarski' gradbeni projekt: nenavadno gradnjo 3 kilometre dolgega plinovoda po trasi gozdne ceste v državnih gozodvih.

Sečnja in gradnja

Kočevje, 16. marec 2018 - Izvedba gradbenih infrastrukturnih projektov v gozdnem prostoru zahteva tako sečnjo drevja, kot tudi odstranitev gozdnih lesnih sortimentov in sečnih ostankov.

 

 • Postojna, 2. marec 2018 – Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) so s prvimi petimi predelovalci lesa podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov....

 

 • Kočevje, 19. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji peti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 15. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji četrti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 12. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji tretji javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 2. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji drugi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 24. januar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji prvi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 17. januar 2018 – Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene informacije o preliminarnih rezultatih poslovanja družbe SiDG v letu 2017, o stanju državnih gozdov, poškodovanih v decembrskem vetrolomu, ter o postopku sklepanja dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS)...

 

 • Kočevje, 11. januar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), obvešča javnost, da se bodo na območju Treh ribnikov v mariborskem mestnem parku, predvidoma do srede februarja 2018 izvajala dela redne sečnje in spravila lesa...

 

 • Kočevje, 10. januar 2018 – V petek, 5. januarja 2018 je na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) potekala prva, konstitutivna seja strokovnega sveta SiDG....

 

 • Kočevje, 27. december 2017 – Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je danes dopoldne potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene informacije v zvezi z javnim razpisom SiDG za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS) ter izvajanje ukrepov sanacije državnih gozdov, poškodovanih v decembrskem vetrolomu...

 

 • Kočevje, 19. december 2017 – Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), Zlatko Ficko, je danes s strani predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cvetka Zupančiča, prejel potrdilo o vključenosti državnih gozdov v regijsko certifikacijo gozdov PEFC...

 

 • Kočevje, 8. december 2017 – Odziv SiDG na izjave poslanca Janka Vebra o poslovanju SiDG...

 

 • Kočevje, 8. december 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) predstavlja rezultate poslovanja družbe v prvih desetih mesecih leta 2017...

 

 • Kočevje, 8. december 2017 – Javna objava predvidenega obsega prodaje gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 6. december 2017 – Pojasnilo SiDG glede ustreznosti poročila, ki ga je družba po ZGGLRS poslala v obravnavo Državnemu zboru RS...

 

 • Kočevje, 4. december 2017 – Odziv SiDG na izjavo združenja SLOLES (Slovenski žagarji se soočamo s pomanjkanjem gozdnih lesnih sortimentov)...

 

 • Kočevje, 1. december 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji sedemnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 21. november 2017 – Glavni direktor SiDG z ministrom Židanom in turškimi vlagatelji na ogledu Lesne TIP v Otiškem vrhu...

 

 • Kočevje, 16. oktober 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na šestnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 10. oktober 2017 – Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), Zlatko Ficko, je na strokovni konferenci »Wood-Tech-Talks« predstavil Strateški načrt poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., za obdobje 2017 – 2026, s temelji poslovne politike za obdobje 2017 – 2021... 

 

 • Kočevje, 10. oktober 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na petnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 7. oktober 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je promocijo lesa in gozdarstva oziroma gozdnih delavcev konkretizirala s finančno udeležbo pri 11. državnem tekmovanju gozdnih delavcev... 

 

 • Kočevje, 4. oktober 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na štirinajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 27. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) sporoča, da je v celoti realizirala pogodbene količine za kupce hlodovine iglavcev. Prav tako je med pogodbenimi kupci izvedla povpraševanje o nadaljnjih potrebnih količinah... 

 

 • Kočevje, 18. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji dvanajsti in trinajsti Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 15. september 2017 – Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je danes dopoldne potekala novinarska konferenca, na kateri sta Zlatko Ficko, glavni direktor družbe SiDG, in Julijan Rupnik, ki je do danes vodil družbo Snežnik, predstavila ukrepe in cilje v zvezi z reorganizacijo skupine SiDG... 

 

 • Kočevje, 8. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji enajsti Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 4. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je v prvi polovici leta 2017 poslovala nad pričakovanji. Rezultati poslovanja kažejo na boljše poslovanje, kot smo ga predvidevali ob pripravi gospodarskega načrta za letošnje leto, kar se kaže tako po obsegu poslovanja kot po donosu iz poslovanja... 

 

 • Ljubljana, 1. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji deseti Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Ljubljana, 31. avgust 2017 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji 146. redni seji kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine SiDG... 

 

 • Ljubljana, 31. avgust 2017 – Vlada Republike Slovenije je na današnji 146. redni seji kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) sprejela Strateški načrt poslovanja družbe za obdobje 2017 - 2026... 

 

 • Kočevje, 30. avgust 2017 –Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je uspešno dokončala gradnjo in predala v uporabo prvo novo gozdno cesto »Osredk – II. etapa leto 2017«... 

 

 • Kočevje, 28. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji deveti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 24. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) bo tudi na letošnjem 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni sodelovala s svojo aktivno udeležbo, in sicer na okroglih mizah s področja gospodarjenja z gozdovi... 

 

 • Kočevje, 24. avgust 2017 – Objava biltena ob sodelovanju SiDG na sejmu AGRA 2017... 

 

 • Maribor, 21. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča javnost, da bo na območju Betnavskega gozda v Mariboru, predvidoma do konca tega tedna pričela s sečnjo in spravilom suhega, polomljenega in podrtega drevja, ki ga je v zadnjih dveh tednih huje prizadelo neurje... 

 

 • Kočevje, 18. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji sedmi in osmi Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 7. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) poziva vse zainteresirane študente in dijake, predvsem tiste, ki se izobražujejo v gozdarskih smereh, k sodelovanju oziroma pomoči pri vodenju del in pripravi plana sečnje v državnih gozdovih... 

 

 • Kočevje, 2. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji šesti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Ljubljana, 27. julij 2017 – Vlada Republike Slovenije je na svoji 145. redni seji kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) sprejela Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov... 

 

 • Kočevje, 27. julij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) javno predstavlja izid prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe SNEŽNIK... 

 

 • Kočevje, 17. julij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je s 1. julijem 2017 sprejela nov Cenik za prodajo GLS na kamionski cesti za leto 2017, ki velja za obdobje od 1. julija do konca leta 2017... 

 

 • Kočevje, 14. julij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 12. julij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), vso zainteresirano javnost obvešča o dogodku v okviru 25. mednarodnega bienala oblikovanja, ki se bo v četrtek, 13. 7. 2017 ob 18.00 uri v organizaciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje odvijal v Kočevju pri Rožnem studencu... 

 

 • Krakov, 7. julij 2017 – Odbor za svetovno dediščino (World Heritage Committee) organizacije UNESCO je na svojem 41. zasedanju v Krakovu na Poljskem, v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije, na UNESCO Seznam svetovne dediščine med drugimi uvrstil tudi slovenske državne bukove gozdove v dveh gozdnih rezervatih... 

 

 • Kočevje, 1. julij 2017 – Minilo je prvo leto, od kar je družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), pričela gospodariti z gozdovi v lasti Republike Slovenije... 

 

 • Kočevje, 22. junij 2017 – Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.... 

 

 • Lovrenc na Pohorju, 9. junij 2017 – Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), Zlatko Ficko, se je danes v kulturnem domu Jožeta Petruna, v Lovrencu na Pohorju, skupaj s strokovnimi sodelavci SiDG udeležil javnega posveta o gozdarstvu... 

 

 • Kočevje, 9. junij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), je včeraj izvedla letošnjo že četrto javno dražbo za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 8. junij 2017
   – Vabilo na javni posvet o gozdarstvu, petek, 9.6.2017, ob 13:00 v Kulturnem domu Jožeta Petruna, Lovrenc na Pohorju... 

 

 • Kočevje, 8. junij 2017
   – Javni posvet o gozdarstvu, petek, 9.6.2017, ob 13:00 v Kulturnem domu Jožeta Petruna, Lovrenc na Pohorju - GRADIVO... 

 

 • Kočevje, 5. junij 2017 – Poziv k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 2. junij 2017 – Poslovno poročilo družbe SiDG za leto 2016... 

 

 • Kočevje, 24. maj 2017 – Poziv SiDG k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov (maj 2017)... 

 

 • Kočevje, 24. maj 2017 – Prevzemna namera za odkup delnic družbe SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d. d.... 

 

 • Kočevje, 5. maj 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je z majem 2017 dobila novo poslovodstvo...    

 

 • Kočevje, 13. april 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 10. april 2017 – Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je na svoji 12. redni seji dne 10.4.2017 imenoval novo poslovodstvo SiDG... 

 

 • Kočevje, 24. marec 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 17. marec 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča javnost, da bo na območju Treh ribnikov, v mariborskem mestnem parku, do predvidoma konca marca 2017, potekala sečnja tamkajšnjega oslabelega in nevarnega drevja... 

 

 • Kočevje, 28. februar 2017 – Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), se je 27. 2. 2017, na redni seji seznanil s Preliminarnim poročilom poslovanja družbe SiDG d.o.o., za leto 2016... 

 

 • Kočevje, 21. februar 2017 – Povpraševanje po gozdnih lesnih sortimentih (GLS) iz državnih gozdov za 9-krat presega količine, ki jih ima družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) na razpolago za prodajo za leto 2017... 

 

 • Kočevje, 11. februar 2017 – Obvestilo: Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., vse zainteresirane kandidate in kandidatke obvešča o objavi razpisov za delovni mesti v Poslovodstvu družbe... 

 

 • Kočevje, 4. januar 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je sprejela nov Cenik za prodajo GLS na kamionski cesti za leto 2017... 

 

 • Kočevje, 9. december 2016 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 8. december 2016 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) obvešča zainteresirano javnost o objavi javnega poziva za oddajo ponudb za nakup gozdnih lesnih sortimentov (GLS)... 

 

 • Kočevje, 8. december 2016 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) obvešča zainteresirano javnost o objavi javnih naročil za oddajo del v gozdovih... 

 

 • Kočevje, 22. november 2016 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) obvešča zainteresirano javnost o objavi javnega naročila za oddajo storitev sečnje in spravila lesa v gozdovih... 

 

 • Kočevje, 26. oktober 2016 - Na povabilo ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana, je Slovenijo med 24. in 26. oktobrom 2016 obiskal izvršni direktor združenja EUSTAFOR, g. Piotr Borkowski. V okviru tega obiska se... 

 

 • Ljubljana, 17. oktober 2016 – Danes je v prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) v Ljubljani, potekala prva, konstitutivna seja Sveta delavcev družbe, na kateri so svetniki med drugim izvolili tudi člane nadzornega sveta družbe...  

 

 • Kočevje, 11. avgust 2016 – Danes dopoldne je na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) v Kočevju, potekala prva, konstitutivna seja Nadzornega sveta (NS) družbe... 

 

 • Kočevje, 5. avgust 2016 – Danes je na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.,  potekala novinarska konferenca, na kateri je vršilec dolžnosti poslovodstva SiDG, Miha Marenče, predstavil doslej izvedene aktivnosti družbe SiDG...