V oddelku za gozdno gradbeništvo smo v letu 2017 izvajali zelo 'negozdarski' gradbeni projekt. Investitor Petrol d.d. je po naših usmeritvah vgradil v cestišče dobrih 3 km dolge gozdne ceste 'Francoska cesta' visokotlačni plinovod. Ker bo po vgradnji plinovoda poseganje v cesto precej omejeno, smo sočasno izvedli tudi 47 izrazitejših rekonstrukcij na cesti, katera trasa izvira še iz časov Ilirskih provinc. Pri izdelavi jarka je izvajalec (Kolektor d. d.) uporabil za gozdni prostor zelo netipičen stroj – gosenični rezkalnik.