OPOZORILO!
Ponudniki naj spremljajo tudi vprašanja in odgovore na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/, ker so sestavni del razpisne dokumentacije.

Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje
JJN008039/2019-B01 »Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov«z oznako pri naročniku ZAV_1 2020 13.11.2019 13.12.2019 do 09:00 ure


Zapadla javna naročila najdete v arhivu javnih naročil.