OPOZORILO!
Ponudniki naj spremljajo tudi vprašanja in odgovore na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/, ker so sestavni del razpisne dokumentacije.

Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje
JN006315/2019-W01 »Servisiranje osebnih službenih vozil z oznako SAVT 2019« 10.09.2019 26.09.2019 do 10:00 ure
JN005987/2019-B01 »Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije«z oznako pri naročniku SEC 2020 23.08.2019 24.09.2019 do 10:00 ure


Zapadla javna naročila najdete v arhivu javnih naročil.