OPOZORILO!
Ponudniki naj spremljajo tudi vprašanja in odgovore na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/, ker so sestavni del razpisne dokumentacije.

Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje
JN008572/2019-W01 »Servisiranje gozdarske mehanizacije z oznako SGM 2020« 10.12.2019 23.12.2019 do 11:00 ure
JN008342/2019-W01 POPRAVEK »NABAVA, NADGRADNJE IN VZDRŽEVANJE DOKUMENTNO ARHIVSKEGA SISTEMA« z oznako pri naročniku DAS 2019 10.12.2019 20. 12.2019 do 09:00 ure
JN008342/2019-W01 »NABAVA, NADGRADNJE IN VZDRŽEVANJE DOKUMENTNO ARHIVSKEGA SISTEMA« z oznako pri naročniku DAS 2019 29. 11. 2019 20. 12.2019 do 09:00 ure
JJN008039/2019-B01 »Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov«z oznako pri naročniku ZAV_1 2020 13.11.2019 13.12.2019 do 09:00 ure
JN007616/2019-W01 »Nadgradnje in vzdrževanje aplikacije MERILEC« z oznako pri naročniku MER 2019 30.10.2019 14.11.2019 do 09:00 ure
JN007008/2019-B01 POPRAVEK 2 »Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov«z oznako pri naročniku ZAV 2020 22.10.2019 08.11.2019 do 10:00 ure
JN007008/2019-B01 POPRAVEK »Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov«z oznako pri naročniku ZAV 2020 15.10.2019 04.11.2019 do 09:00 ure
JN007008/2019-B01 »Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov«z oznako pri naročniku ZAV 2020 04.10.2019 04.11.2019 do 09:00 ure
JN006729/2019-K01 »Popravek Tehnične specifikacije Najem multifunnkcijskih naprav« z oznako NMF 2019 02.10.2019 18.10.2019 do 10:00 ure
JN006729/2019-W01 »Najem multifunkcijskih naprav« z oznako pri naročniku NMF 2019 26.09.2019 18.10.2019 do 10:00 ure
JN005987/2019-B01 POPRAVEK»Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije«z oznako pri naročniku SEC 2020 18.09.2019 01.10.2019 do 08:00 ure
JN006315/2019-W01 »Servisiranje osebnih službenih vozil z oznako SAVT 2019« 10.09.2019 26.09.2019 do 10:00 ure
JN005777/2019-K01 »Popravek ESPD Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije« z oznako PRE 2020 29.08.2019 10.09.2019 do 10:00 ure
JN005987/2019-B01 »Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije«z oznako pri naročniku SEC 2020 23.08.2019 01.10.2019 do 10:00 ure
JN005777/2019-B01 »Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije« z oznako PRE 2020 09.08.2019 10.09.2019 do 10:00 ure
JN0005622/2019-W01 »Nakup, dobava in vzdrževanje nizko noseče polprikolice za prevoz gozdarske mehanizacije« z oznako GOZDM_1 2019 07.08.2019 30.08.2019 do 10:00 ure
JN004597/2019-W01 »Prevoz kompleta strojne sečnje« z oznako PKSS_1 2019« 02.07.2019 12.07.2019 do 10:00 ure
JN004373/2019-W01 »Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe GN_1 2019« 21.06.2019 10.07.2019 do 10:00 ure
JN004306/2019-W01 »Dobava gozdarske mehanizacije« z oznako GOZM 2019« 20.06.2019 04.07.2019 do 12:00 ure
JN0004144/2019-W01 »Izdelava razvojne naloge: Uvajanje normativov gozdarskih del v družbi SiDG« z oznako NORM_2019 17.06.2019 28.06.2019 do 09:00 ure
JN0004012/2019-W01 »Izgradnja podajno lovilnih mrež v Podbrdu« z oznako VMP_2019 12.06.2019 12.07.2019 do 10:00 ure
JN003710/2019-W01 »Prevoz kompleta strojne sečnje« z oznako PKSS 2019« 04.06.2019 18.06.2019 do 10:00 ure
JN003327/2019-K01 POPRAVEK 1: »Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe SiDG« z oznako GN SiDG 2019« 22.05.2019 06.06.2019 do 10:00 ure
JN0003327/2019-W01 »Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe SiDG« z oznako GN SiDG 2019 22.05.2019 06.06.2019 do 10:00 ure
JN0002337/2019-B01 POPRAVEK 3 - »Gradnja poslovne stavbe SiDG« z oznako GRA SiDG 2019 08.05.2019 23.05.2019 do 12:00 ure
JN0002337/2019-B01 POPRAVEK 2 - »Gradnja poslovne stavbe SiDG« z oznako GRA SiDG 2019 30.04.2019 23.05.2019 do 12:00 ure
JN0002771/2019-B01 »Obnova objektov BAZA 20 in Mašun« z oznako B20M 2019 29.04.2019 13.05.2019 do 10:00 ure
JN0002337/2019-B01 POPRAVEK 1 - »Gradnja poslovne stavbe SiDG« z oznako GRA SiDG 2019 25.04.2019 23.05.2019 do 12:00 ure
JN0002337/2019-B01 »Gradnja poslovne stavbe SiDG« z oznako GRA SiDG 2019 - POPRAVEK 18.04.2019 23.05.2019 do 12:00 ure
JN0002337/2019-B01 »Gradnja poslovne stavbe SiDG« z oznako GRA SiDG 2019 11.04.2019 23.05.2019 do 12:00 ure
JJN0001908/2019-W01 »Dobava ploščic za označevanje GLS«z oznako PLO 2019 29.03.2019 12.04.2019 do 12:00 ure
JN0001766/2019-W01 »Cenitve nepremičnin«z oznako CEN 2019 26.03.2019 15.04.2019 do 12:00 ure
JN001738/2019-K01 POPRAVEK popravka: »Geodetske storitve in ostali geodetski postopki z oznako GEO 2019« 10.04.2019 15.04.2019 do 12:00 ure
JN001738/2019-K01 Geodetske storitve in ostali geodetski postopki z oznako GEO 2019 - POPRAVEK 08.04.2019 15.04.2019 do 12:00 ure
JN001738/2019-W01 Geodetske storitve in ostali geodetski postopki z oznako GEO 2019 08.04.2019 15.04.2019 do 12:00 ure
JN0001407/2019-K01 »POPRAVEK: Storitve notranje revizije« z oznako NMV_NR 2019 25.03.2019 05.04.2019 do 12:00 ure
JN0001407/2019-W01 »Storitve notranje revizije«z oznako NMV_NR 2019 12.03.2019 29.03.2019 do 12:00 ure
JN001281/2019-W01 Servisiranje gozdarske mehanizacije z oznako SGM 2019 07.03.2019 18.03.2019 do 12:00 ure
JN0001146/2019-W01 »Sečnja in spravilo lesa«z oznako NMV_SSL_3 2019 28.02.2019 07.03.2019 do 13:00 ure
JN000858/2019-W01 »Sečnja in spravilo lesa« z oznako NMV_SSL_2 2019 15.2.2019 22.02.2019 do 13:00 ure
JN000674/2019-W01 POPRAVEK »Sečnja in spravilo lesa« z oznako NMV_SSL_1 2019 POPRAVEK Z DNE 12.2.2019 7.2.2019 18.02.2019 do 10:00 ure
JN000674/2019-W01 »Sečnja in spravilo lesa« z oznako NMV_SSL_1 2019 7.2.2019 18.02.2019 do 10:00 ure
JN000330/2019-W01 »Sečnja in spravilo lesa«z oznako NMV_SSL 2019 22.01.2019 29.01.2019 do 10:00 ure
JN000119/2019-B01 »Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last RS«Z OZNAKO GRA_2019 11.01.2019 06.02.2019 do 13:00 ure
JN008553/2018-B01 »Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so last RS« Z OZNAKO PRE_2019 12.12.2018 14.01.2019 do 13:00 ure
JN008447/2018-B01 »Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last RS«Z OZNAKO SEC_2019 05.12.2018 07.01.2019 do 13:00 ure
JN007843/2018-B01 "Dobava osebne varovalne opreme" z oznako OVO_2018 09.11.2018 10.12.2018 do 09:00 ure
JN007626/2018-B01 Gojitvena, varstvena dela in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2020 29.10.2018 29.11.2018 do 09:00 ure
JN007466/2018-B01 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2019 22.10.2018 23.11.2018 do 09:00 ure
JN006837/2018-B01 - POPRAVEK Izdelava, vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema z oznako GOZD-PDJ - POPRAVEK Z DNE 11.10.2018 11.10.2018 30.10.2018 do 09:00 ure
JN006837/2018-B01 Izdelava, vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema z oznako GOZD-PDJ 28.09.2018 30.10.2018 do 09:00 ure
JN006795/2018-W01 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo poslovne stavbe SiDG v Kočevju 1.10.2018 17.10.2018 do 09:00 ure
JN006595/2018-B01 Dobava lahkih gospodarskih vozil s štirikolesnim pogonom z oznako AVT_1 2018 18.09.2018 19.10.2018 do 09:00 ure
JN006438 /2018-B01 Servisiranje gozdarske mehanizacije 14.09.2018 17.10.2018 do 10:00 ure
JN005297 /2018-W01 Servisiranje osebnih službenih vozil 31.07.2018 20.8.2018 do 09:00 ure
JN004502/2018-W01 Dobava mobilnih terminalov s tiskalniki 03.07.2018 20.7.2018 do 09:00 ure
JN004064/2018-W01 Izdelava razvojne naloge: podlage za vzpostavitev sistema določanja normativov gozdarskih del družbe SiDG 19.06.2018 28.6.2018 do 09:00 ure
JN003681/2018-K01 - POPRAVEK Dobava terenskih vozil s štirikolesnim pogonom - POPRAVEK 27.06.2018 6.7.2018 do 10:00 ure
JN003681/2018-B01 Dobava terenskih vozil s štirikolesnim pogonom 01.06.2018 6.7.2018 do 10:00 ure
JN001494/2018-B01 Sečnja in spravilo lesa po vetrolomu 09.03.2018 26.03.2018 do 9. ure
JN001090/2018-B01 Sečnja in spravilo lesa po vetrolomu 22.02.2018 12.03.2018 do 9. ure
JN001008/2018-W01 Servisiranje gozdarske mehanizacije 21.02.2018 01.03.2018 do 10. ure
JN006409/2017-W01 Nadgradnja aplikacije Merilec in nakup mobilnih terminalov 30.6.2017 17.7.2017 do 10. ure
JN000349/2018-B01 Dobava gozdarske mehanizacije 19.01.2018 26.2.2018 do 10.00 ure
JN006569/2017-W01 Dobava 10 terenskih vozil s štirikolesnim pogonom 6.7.2017 25.7.2017 do 10. ure