Lesarsko dejavnost izvajamo v okviru hčerinske družbe Snežnik, d. o. o. Kočevska Reka, ki je v 100-odstotni lasti našega podjetja. Osnovna dejavnost Snežnika je lesna predelava (proizvodnja žaganega lesa, masivnih lepljenih plošč in bio mase, razrez hlodovine, lepljenje in brušenje lesa...). Družba Snežnik je tudi 100-odstotni lastnik invalidskega podjetja Snežnik Sinpo, katerega osnovna dejavnost je ravno tako lesna predelava (proizvodnja decimiranih elementov, vzdrževanje opreme in objektov, varovanje premoženja, čiščenje objektov, izdelava ostalih drobnih končnih izdelkov).

SiDG lahko pomembno prispeva tudi k organiziranju centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa in ustvarjanju pogojev za razvoj ter vzpostavljanje gozdno-lesnih verig s čim višjo dodano vrednostjo. Vzpostavitev, razvoj in način delovanja centrov za zbiranje in predelavo lesa opredeljuje Strateški načrt poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za obdobje 2020–2029, s temelji poslovne politike za obdobje 2020–2024, ki ga je dne 15. 4. 2021 sprejela Vlada RS kot (tedanja) skupščina SiDG.