Lesarsko dejavnost izvajamo v okviru hčerinske družbe Snežnik, d.d., Kočevska Reka. Njen razvoj bomo usmerili v smeri nišnih produktov, ki jih na slovenskem trgu primanjkuje. Nadgradili jo bomo v center za zbiranje in predelavo lesa, ki bo vzorčni primer za postavitev drugih takšnih centrov.

SiDG lahko pomembno prispeva k vzpostavitvi gozdno lesnih verig v obliki vzpostavitev centrov za zbiranje in predelavo lesa.

Naši cilji do leta 2021 so naslednji:

 

KAZALCI CILJI DO LETA 2021
Postavitev centrov za zbiranje in predelavo Najmanj 4 delujoči centri na območju Kočevja, Maribora, Postojne in Otiškega vrha, ki bodo regijski iniciatorji razvoja gozdno-lesne verige in celovite izrabe lesa.
Polni izkoristek žage na lokaciji Snežnik 80.000 m3 v dveh izmenah s posodobljeno  žago
Spodbujanje novih inovativnih lesnih izdelkov/polizdelkov v zasebnih ali lastnih kapacitetah 5 dokončanih projektov