KONTAKT:

T: 051 200 784

 

V okviru gospodarjenja z državnimi gozdovi na družbi skrbimo, da so v gozdovih strokovno in kvalitetno izvedena vsa potrebna in načrtovana gozdna dela za zagotavljanje vseh funkcij gozdov. Na podlagi izdanih odločb Zavoda za gozdove Slovenije skrbimo tako za redno načrtovano sečnjo kot za sanitarno sečnjo drevja, poškodovanega po raznih ujmah in prizadetega zaradi gradacij podlubnikov. Prek gozdnogojitvenih in varstvenih del, gozdnega gradbeništva ter ostalih spremljajočih dejavnosti pa vlagamo nazaj v gozdove, saj si želimo preko sinergije vseh učinkov doseči največji doprinos državnih gozdov.