Kočevje, 13. julij 2022 – Ministrica Irena Šinko se je skupaj z državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem danes mudila na delovnem obisku Kočevja z okolico. Obiskala je podjetje Snežnik in družbo Slovenski državni gozdovi (SiDG). Vodstvi obeh podjetij sta ministrici in državnemu sekretarju predstavili njihovo delo, tekoče poslovanje, pogovor pa je tekel tudi o aktualnih izzivih in načrtih za naprej. Ob koncu obiska si je ministrica ogledala tudi nove poslovne prostore SiDG logistike.

Namen današnjega obiska je bil seznanitev z delom državnih podjetij, stanjem gozdarstva v tej panogi in regiji, razvojem gozdno-lesnih verig, spopadanju z izzivi ter drugim aktualnim vsebinam s tega področja. Ministrica in državni sekretar sta obisk začela v podjetju Snežnik, ki je hčerinska družba podjetja SiDG. Osnovna dejavnost podjetja je žaga, imajo pa tudi decimirnico in lamelirnico, zaposlujejo pa tudi invalide. Vodstvo podjetja je ministrici predstavilo poslovanje podjetja, izpostavili pa so tudi tehnološko zastarelo opremo ter potrebo po prestrukturiranju družbe z namenom dobrega poslovanja družbe. Ogledali so si tudi del proizvodnje.

Sledil je obisk sedeža podjetja SiDG, kjer je vodstvo predstavilo poslovanje in načrte za naprej. Njihova temeljna dejavnost in poslanstvo je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. Državni gozdovi predstavljajo približno 20 odstotkov vseh gozdov pri nas. Obseg proizvodnje (sečnje) je v SiDG letno na nivoju nekaj preko 1.100.000 m3. V pogovoru so danes odprli številne teme, med katerimi so izpostavili uspešno tekoče poslovanje, širitev lastne gozdne proizvodnje skladno s strategijo, ukrepe za spodbujanje razvoja podeželja, možnosti širitve dejavnosti na odkup lesa od zasebnih lastnikov gozdov, spopadanje s težavami pri delu v gozdu, administracijo, zasledovanje transparentnosti pri delu, doseganju še boljših učinkov itd.

Ministrica in državni sekretar sta si ob koncu obiska ogledala tudi nove poslovne prostore SiDG logistike. Prostori pomenijo začetek reševanja prostorske stiske zaposlenih, ki delajo v Kočevju, po drugi strani pa gre za odgovor na širitev lastne gozdne proizvodnje SiDG, katere razvoj z nabavo sodobne gozdarske mehanizacije zahteva tudi dobro podporo tehnične službe.

 

 

 

 

 

     Foto: MKGP