Kočevje, 16. julij 2021 – Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., (SiDG) je danes objavila javno naročilo po odprtem postopku in s sklenitvijo okvirnega sporazuma za oddajo storitev sečnje in spravila za obdobje od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2025. Skupna ocenjena vrednost naročila  za obdobje štirih let znaša 92 milijonov evrov brez DDV. Rok za zbiranje ponudb, ki jih je potrebno oddati preko sistema e-JN, se izteče 12. avgusta 2021 ob 10.00.

Predmet javnega naročila je izbor ponudnikov, ki so sposobni izvajati posamezna naročila storitev, s sklenitvijo okvirnega sporazuma in odpiranjem konkurence. Posamezna naročila bo naročnik oddajal vsakič, ko se bo pokazala potreba po izvedbi storitev.

SiDG na tokratnem razpisu za storitve sečnje in spravila uvaja  pomembno novost – sistem licenciranja. Izvajalci in vsi njegovi podizvajalci bodo morali najkasneje v roku dveh mesecev od poziva naročnika v času trajanja okvirnega sporazuma opraviti licenco za izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne bo opravil v zahtevanem roku, bo lahko naročnik z njim razvezal okvirni sporazum. Naročnik bo preklical soglasje oziroma zavrnil vse podizvajalce, ki ne bodo pridobili licence v predpisanem roku. Licenca obsega vse pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del.

Ob nadaljnjem spremljanju izvajanja del licenciranih izvajalcev bo družba SiDG spremljala tudi spoštovanje pogodbenih obveznosti, s posebnim poudarkom na kakovosti opravljenih del. Izvajalci, ki bodo izvedli več nepravilnosti na področju kakovosti del, bodo izgubili licenco del. Pravila licenciranja izvajalcev bo družba SiDG objavila na svoji spletni strani. Licenco bo podeljevala ustrezno usposobljena izobraževalna ustanova, ki ima izobraževalni oziroma raziskovalni program na področju gozdarstva.

Pri tokratnem javnem naročilu velja opozoriti tudi na trajanje okvirnega sporazuma. SiDG bo preko planskih sečenj oddajal storitve sečnje in spravila za nekoliko daljše obdobje ter s tem zagotovil stabilnejše poslovno okolje zase in za svoje poslovne partnerje.

Celotno javno naročilo je dostopno na sledeči povezavi: https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

 

 Avtor fotografije: Marjan Artnak