Logatec, 28. junija 2019  –  Logaška smreka, ki se nahaja nedaleč od poti med Hrušico in Kalcami pri Logatcu, se zaradi svoje višine in debeline uvršča med drevesno naravno vrednoto lokalnega pomena. Po danes opravljenih meritvah zopet poznamo tudi njene natančne dimenzije – visoka je  53 metrov, njen premer je 131 centimetrov, prostornina pa znaša  28 m3.  V dobrih 20 letih je to izjemno drevo pridobilo 8 mprostornine in 2 metra višine, premer se je povečal za 14 centimetrov. Ti podatki potrjujejo, da  Logaška smreka ohranja svojo vitalnost.

 

 

Za novo izmero Logaške smreke se je družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) odločila v okviru spodbujanja socialnih funkcij gozda. »Cilj projekta je bil pridobiti podatke o višini, obsegu in premeru drevesa na način, kot je bilo to prvič storjeno pred 21 leti - po sekcijah. Po opravljenih meritvah bomo podatke uporabili za predstavitev Logaške smreke na informativni tabli.  SiDG želi s tem javnost opozoriti na to izjemno visoko, predvsem pa polnolesno  drevo z veliko prostornino na območju Logatca in Postojne ter eno najvišjih dreves v Sloveniji,« je povedal Andrej Vidmar, vodja gozdnega obrata Postojna na SiDG in pobudnik akcije. O vitalnosti Logaške smreke priča tudi podatek, da smo pri današnji izmeri ugotovili, da jo je lani napadel podlubnik, vendar se mu je uspešno uprla.

Pri višinskih delih na drevesu, s pomočjo katerih so se izvedle meritve, so nam pomagali izurjeni plezalci  iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, projekt pa poteka po strokovnih usmeritvah Zavoda za gozdove Slovenije, OE Postojna, in Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica.

 

 

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bila Logaška smreka prvič izmerjena leta 1998. S pomočjo lestev je nanjo splezal g. Berto Bizjak iz Zagona pri Postojni, ki se je ukvarjal z nabiranjem storžev. S seboj  je imel merski trak  in premerko. Strokovnjaki iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna so se danes na smreko povzpeli s pomočjo t.i. vrvne tehnike, ki – za razliko od prostega plezanja brez varovanja - omogoča tudi ustrezno varovanje plezalca. Za izmero drevesa so uporabili pripomočke: merski trak za višino in t.i. pi meter za izmero premera debla. Na podlagi izmerjene višine in premerov debla po sekcijah smo nato izračunali še prostornino drevesa. Vodja plezalne ekipe Andrej Čeč je priznal, da si težko predstavlja, da bi danes kdo prosto in brez varovanja  splezal na tako visoko drevo. 

Logaška smreka ima status naravne vrednote. Kot je razvidno iz  evidenc Zavoda RS za varstvo narave glede na svojo starost in izjemne dimenzije še vedno kaže izredno vitalnost. V neposredni bližini je še ena smreka izrednih dimenzij, imenuje se Dvojna smreka,  pred 21 leti pa je merila 45 metrov.