Kočevje, 5. maja 2020 – Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. je na svoji 13. redni seji dne 5.5.2020 z dosedanjim glavnim direktorjem Zlatkom Fickom sklenil sporazum o prenehanju mandata in pogodbe o zaposlitvi z dnem 5.5.2020. Z istim dnem je Darjo Derganc odpoklical s funkcije direktorice za finance, računovodstvo in kontroling.

V nadaljevanju seje je nadzorni svet za začasnega direktorja družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. imenoval dosedanjega predsednika nadzornega sveta Sama Mihelina, in sicer do imenovanja novega poslovodstva, vendar največ za obdobje enega leta.

Za novega predsednika nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. je bil izvoljen mag. Andrej Rihter.

 

 

Mag. Andrej Rihter

predsednik nadzornega sveta Slovenskih državnih gozdov d.o.o.