Ljubljana, 13. oktober 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je danes skupaj s partnerji projekta na šestih lokacijah po Sloveniji izvedla prostovoljsko akcijo pogozdovanja v vetrolomu poškodovanih gozdov. V akciji je skupaj sodelovalo preko 400 prostovoljcev. Največ, okoli 170, jih je sadilo v Kočevju, kjer se nam je pridružil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. »Gozdovi zaradi naravnih ujm potrebujejo našo pomoč, čeprav si na dolgi rok pomagajo sami. Danes bomo poskušali dati svoj prispevek k obnovi gozdov in ohranitvi narave,« je zbrane udeležence nagovoril predsednik Republike Slovenije.

Vseslovenska akcija pogozdovanja z naslovom »Pomladimo gozdove« se je pričela ob 9.00 uri na šestih lokacijah po Sloveniji:

  • Kočevje,
  • Ravnik pri Logatcu,
  • Lovrenc na Pohorju,
  • Ribnica na Pohorju,
  • Trnovo v novogoriški občini,
  • Podkraj nad Ajdovščino.

Udeležilo se je je skupno več kot 400 prostovoljcev, kar je preseglo naša pričakovanja. V Kočevju je sadilo okoli 170 prostovoljcev, med njimi so bile tudi večje skupine tabornikov in skavtov. Na Pohorju je na obeh lokacijah pogozdovalo skupaj okoli 90 prostovoljcev, v Logatcu preko 80, na lokacijah Trnovo in Podkraj pa skupaj okoli 80 ljudi. S sajenjem dreves je vsak po svoje prispeval k ohranjanja gozdov za prihodnje rodove.

Organizirano so se nam pri obnovi poškodovanih gozdov pridružili predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije ter člani Zveze tabornikov Slovenije in Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Na Pohorju so nam pomagali dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor ter Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, na Ravniku pri Logatcu pa skupina študentov gozdarstva Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na Trnovem in pri Logatcu so pogozdovali člani Slovenskega Geocaching kluba.

Na površini okoli pet hektarjev gozdov smo posadili skupno 10.000 sadik gozdnega drevja - smreke, macesna, bukve, gorskega javorja, češnje in jerebike. Najbolj obsežna akcija je potekala na Kočevskem, kjer je bilo posajenih okoli 3.100 mladih dreves, in na obeh lokacijah na Pohorju, kjer smo posadili 3.200 sadik. Na Ravniku pri Logatcu smo posadili 1.500 sadik, na Trnovem in v Podkraju pa skupaj 2.100.

V družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG) načrtujemo, da bo akcija pogozdovanja postala tradicionalna, saj so slovenske gozdove v zadnjih letih prizadele tri velike naravne ujme – žledelom, napad podlubnikov in vetrolom. Z današnjo akcijo začenjamo obnovo državnih gozdov, ki bo trajala več let. Po načrtu obnove bomo morali s sadnjo obnoviti več kot 150 hektarjev gozdov in posaditi okoli pol milijona sadik. Skupna površina za obnovo (naravna obnova in obnova s sadnjo) sicer v državnih gozdovih znaša več kot 2.200 hektarjev.

 

Utrinki iz akcije pogozdovanja