Črna na Koroškem, 5. novembra 2018 - Močan veter, ki je 30. oktobra 2018 prizadel tudi gozdove, je v državnih gozdovih, s katerimi gospodari družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ponovno povzročil precejšnjo škodo. Po prvih ocenah družbe SiDG v državnih gozdovih obseg poškodovanosti  znaša približno 90.000 do 100.000 m3, sanacija pa je z odpiranjem gozdnih cest že stekla.

Vetrolom je po prvih ocenah na področju PE Kočevje poškodoval približno 15.000 mdreves, na področju PE Ljubljana približno 10.000 m3, na področju PE Postojna približno 40.000 m3 ter na področju PE Maribor približno 35.000 m3. Te ocene poškodovanosti so zgolj okvirne, ker gre za veliko površino poškodovanih gozdov, do katerih zaradi podrtega drevja na gozdnih cestah v celoti  še ni možen dostop.

 

Eno izmed področji, kjer je koncentracija poškodovanih gozdov največja, je tudi področje državnih gozdov na območju Črne na Koroške, ki ga je danes obiskala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Po ocenah družbe SiDG je obseg poškodovanosti tukajšnjih gozdov približno 20.000 m3. In sicer so bili najbolj poškodovani gozdovi na območju Koprivne, Olševe in Ludranskega vrha, kjer je poškodovanih tudi do 80 odstotkov dreves.

Tokratni vetrolom je na Koroškem poškodoval več zasebnih kot državnih gozdov. Z najbolj prizadetimi zasebnimi lastniki, ki jim je vetrolom poškodoval večji del posesti, ki jih predstavlja glavni vir dohodka, se je SiDG pripravljen individualno pogovarjati o možnem sodelovanju pri izvedbi sanacije in prodaji gozdnih lesnih sortimentov.

Škoda po zadnjem vetrolomu se pojavlja predvsem na območjih, kjer je vetrolom iz konca leta 2017 že poškodoval gozdove. Značilnosti zadnjega vetroloma so poleg izjemne nevarnosti pri izvajanju sečnje in spravila tudi velika površina poškodovanih gozdov. Skupaj z vsemi škodami po ujmah iz preteklih let bo sanacija poškodovanih gozdov potekala tudi v prihodnjih letih, ko se bodo izvajali ukrepi za obnovo gozdov.

Sanacija gozdov v lasti Republike Slovenije je že v teku. Eden izmed prvih ukrepov je odpiranje gozdnih cest, da se omogoči dostop v gozd, pregled poškodovanosti gozdov in preverjanje možnosti začetka izvajanj sečnje in spravila poškodovanih gozdov. Poleg tega bo družba SiDG zagotovila odstranitev vseh dreves, ki v državnih gozdovih ogrožajo življenja in premoženje ljudi.

Program sečnje in prodaje gozdnih lesnih sortimentov bomo prilagodili sanaciji poškodovanih gozdov, tako da bomo nadaljevali z omejevanjem redne sečnje, ki smo mu priča v letošnjem letu. Izvedli bomo tudi prerazporeditve delavcev in mehanizacije na območja, kjer je nujnost sanacije največja. Ključna pri tem bo nadaljnja širitev zmogljivosti za lastno gozdno proizvodnjo, ki jo SiDG po Poslovni enoti Kočevje vzpostavlja tudi na območju Poslovne enote Maribor (pod katero sodi tudi Koroška). Do konca novembra bo tako na Koroškem začela delati tudi ekipa SiDG, usposobljena za žičniško  spravilo lesa. Najmodernejša žičnica s procesorsko glavo, ki smo jo nabavili in jo bomo prevzeli v enem tednu, omogoča delo na najbolj zahtevnih terenih. 

Sanacija državnih gozdov po vetrolomu, ki je gozdove prizadel decembra 2017, na nekaterih območjih še vedno intenzivno poteka. Ne glede na  zahtevnost izvedbe sanacije in izjemno velik obseg  je družba SiDG do danes izvedla preko 1.272.000 m3 sanitarne sečnje. To presega tako količino poseka na odločbah za sanacijsko sečnjo, ki nam jih je za sanacijo vetroloma izdal Zavod za gozdove Slovenije, kot tudi lanski celoletni posek v državnih gozdovih. Dokončnega obsega sanitarne sečnje po lanskem vetrolomu še nimamo, znana bo ob zaključku sečnje, saj količine na terenu tudi po nekajkrat presegajo ocenjene količine poškodovanosti. Ocenjujemo, da bo  obseg lanskega vetroloma znašal okoli 1,5 milijona m3 poškodovanih dreves.