Kočevje, 1.12.2021 - Zainteresirano javnost obveščamo, da se na državni cesti Litija – Zagorje, od kilometra 1,990 do kilometra 3.300, do 15. decembra 2021 izvajajo kratkotrajne popolne zapore. Razlog za zapore je varovanje zdravja ljudi in njihovih vozil pred morebitnim zdrsom drevja iz bližnjega delovišča, kjer se izvaja sečnja in spravilo lesa z gozdarsko žičnico.

Skladno s sklepom Direkcije RS za infrastrukturo so zapore ceste dovoljene po sledečem urniku:

  • od 7.00 do 7.35
  • od 8.05 do 13.30
  • od 13.45 do 14.10
  • od 14.40 do 15.20
  • od 15.40 do 17.00.

V tem času so možne večkratne zapore, vendar v največji dovoljeni dolžini 30 minut. Med dvema popolnima zaporama ceste mora biti vsaj 20 minut sproščen dvosmerni promet, kot tudi v terminu od 9.30 do 10.30 in med 11.00 do 12.00.

 

DRSI je družbi SiDG izdala dovoljenje za popolno zaporo, ker izvedbe del sicer ne bi bilo mogoče izvesti. Obstaja namreč tveganje za nevarnost zdrsa posekanega drevja na državno cesto, kar bi lahko pripeljalo do gmotne škode in celo tragičnih posledic za zdravje voznikov in njihovih sopotnikov.

 

Vsem voznikom se zahvaljujemo za razumevanje.