Vsaka izvedba novih gradbenih infrastrukturnih projektov v gozdnem prostoru zahteva tudi sečnjo drevja ter odstranitev gozdnih lesnih sortimentov in sečnih ostankov. To pa v razmerah izvajanja del po poti javnih naročil ni lahka naloga - ne za investitorja, še manj za izvajalce.

Posebej zahtevne so situacije pri gradnji gozdnih cest. Oddelek za gozdno gradbeništvo po enem letu preučevanja nastalih problemov, začenja v letošnjem letu po usmeritvah oddelka za javna naročila objavljati javna naročila investicijskih gradenj z vključeno izvedbo sečnje. Nanj se lahko javijo izvajalci, ki so vključeni v okvirni sporazum za sečnjo in gradnjo, ali pa ob oddaji ponudbe razpolagajo z  ustreznimi podizvajalci, kar obeta bolj učinkovito izvedbo in še bolj konkurenčno gradnjo gozdnih prometnic v državnih gozdovih.