Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), je bila kot državno podjetje v letu 2016 ustanovljena z namenom celovitega gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije, v smislu učinkovitega doseganja gopspodarske, ekološke ter socialne funkcije gozdov. Ena od glavnih nalog družbe je na podlagi določb Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije tudi pridobivanje gozdov v imenu in za račun države.

Na podlagi Zakona o gozdovih (ZG) ima Republika Slovenija predkupno pravico pri nakupu

  • varovalnih gozdov,
  • gozdov s posebnim namenom (ekološki, socialni, obrambni, turistični, naravne vrednote, gozdni rezervati itd.),
  • gozdov v kompleksu, večjem od 30 hektarjev.

 

Družba SiDG je torej prednostno zainteresirana za nakup takih gozdov, glede katerih ima predkupno pravico. Poleg tega pa odkupuje tudi druge gozdove, kot so zlasti:

  • gozdovi v kompleksu, večjem od 5 hektarjev,
  • gozdovi, s katerimi se zaokrožujejo obstoječa strnjena območja gozdnih zemljišč v lasti države (mejne parcele), ne glede na velikost,
  • gozdna zemljišča površine nad 2 hektarja, če so v bližini drugih državnih gozdov,
  • drugi gozdovi, s katerimi lahko država uveljavi njihovo gospodarsko, ekološko ali socialno funkcijo.

Pri vseh ostalih gozdovih, glede katerih država nima predkupne pravice, veljajo prednostni vrstni redi v skladu z določili Zakona o gozdovih in Zakona o kmetijskih zemljiščih. Eden od odločilnih dejavnikov pri odločanju o nakupu gozdov je seveda tudi ponudbena cena, ki mora biti v okviru primerljivih prodaj istovrstnih zemljišč na določenem območju. Pri gozdnih zemljiščih, katerih vrednost presega 100.000 €, pa je v skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije nakup možen le na podlagi predhodne obvezne cenitve.

 

ODDAJA INFORMATIVNE PONUDBE

Za informativno oddajo ponudbe lahko bodisi uporabite pripravljen vzorec, ki ga najdete spodaj, bodisi pošljete ponudbo v povsem neformalni obliki, vendar z vsaj osnovnimi podatki o gozdnih zemljiščih, ki bi bila predmet prodaje, ter z dopisom vaših kontaktnih podatkov.

Informativno ponudbo pošljite na:

  • Navadna pošta: Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

KONTAKT:

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

M: 051 200 784

 

VLOGA ZA ODDAJO PONUDBE