Kočevje, 26. septembra 2019 – Z začetkom novega šolskega leta je družba Slovenski državni gozdovi pristopila k dvema projektoma, ki sta povezana z mladimi. In sicer smo začeli sodelovati pri izvajanju programa Ekošola, ki mlade spodbuja k spoznavanju gozda kot naše največje naravne dobrine. Poleg tega smo skupaj z drugimi partnerji omogočili tudi brezplačno razdelitev zloženk za fiziko za učence osnovnih šol.

Program Ekošola je najbolj razširjena mreža za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj na svetu in tudi v Sloveniji. Pri nas se izvaja v 717 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah. V okviru programa slovenske  Ekošole se zadnjih nekaj let izvaja tudi mednarodni program LEAF (LEearning About Forests), ki so ga poimenovali Znanje o gozdovih.

Vendar ta program pravi zagon dobiva šele z letošnjim šolskim letom. Na SiDG smo se namreč odzvali pobudi organizatorjev programa Znanje o gozdovih in finančno podprli ta program, ki se bo zato lahko začel izvajati bolj aktivno. V izvajanje programa se bomo vključili tudi neposredno. Zaenkrat lahko napovemo, da bo spomladi pri pogozdovanju sodelovalo še več dijakov kot v zadnjih dveh prostovoljnih akcijah obnove gozdov s sadnjo.

Program Znanje o gozdovih je namenjen izobraževanju in ozaveščanju o gozdovih in njihovi vlogi  na našem planetu. Spodbuja povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino ter izobražuje o vseh vidikih gozda (okoljski, socialni, ekonomski…). Navdihuje in opozarja na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja ter spodbuja dejavnosti, ki bodo učencem pomagale doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti.

»Gozd je najpomembnejši naravni eko sistem. Slovenija je med najbolj gozdnatimi evropskimi državami, a se te naravne danosti ne zavedamo dovolj.«  S temi besedami je letošnji začetek programa pospremila koordinatorica programa Znanje o gozdovih Daša Sojer na Konferenci koordinatorjev programa Ekošola, ki je potekal 23. septembra v Laškem in se ga je udeležilo preko 400 vzgojiteljev in učiteljev. V imenu SiDG je navzoče nagovorila Martina Kastelec, vodja oddelka za urejanje gozdov.

V okviru programa bodo koordinatorji progama Znanje za gozdovih mlade vsaj dvakrat letno odpeljali v gozd, na obisk bodo povabili gozdarje, obiskali gozdne učne poti, se učili o orientaciji v gozdu, pripravljali izdelke iz gozdnih sadežev…