Kočevje, 17. julij 2021 - Na podlagi določb Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG) in Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, št. 34000-5/2020/4, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela 20. 08. 2020, družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., objavlja javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik.

Predmet javnega poziva je poziv vsem strateškim investitorjem v lesnopredelovalno industrijo, da podajo nezavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe o strateškem partnerstvu v družbi Snežnik d. o. o., dolgoročne pogodbe o prodaji lesa in nadgradnji obsega in stopnje predelave in obdelave lesa. Ponudba mora prispeti na naslov SiDG d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje do 30. 07. 2021 do 12. ure.