Ljubljana, 13. september 2018 – Vlada Republike Slovenije je v torek, 11. 9. 2018, na svoji 274. dopisni seji sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.

 

Ena bistvenih novosti, ki jo uvajajo spremenjena in dopolnjena Pravila, je med drugim možnost, da lahko SiDG organizira javne dražbe z neposrednim izklicevanjem cene gozdno lesnih sortimentov (GLS) ali kot elektronsko javno dražbo. V primeru, da SiDG ne uspe prodati vseh GLS na dveh zaporednih javnih dražbah, lahko SiDG proda te GLS na elektronski javni dražbi, na kateri ponudniki znižujejo izklicno ceno.

V pravilih so določene tudi funkcionalnost ter pravne podlage elektronske javne dražbe in vsebina objave takšne javne dražbe.

 

Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov so skupaj s čistopisom teh Pravil, objavljene na naših spletnih straneh, na povezavi:

https://www.sidg.si/index.php/o-sidg/pomembnejse-pravne-podlage