Mašun, 24. maja 2021 - Začenja se Teden gozdov 2021, ki do 30. maja poteka pod geslom: "Načrtno z gozdom!". 24. maja je na Mašunu potekal osrednji dogodek, odprtje razstave "Velike zveri in njihovi gozdovi" in obnovljene Mašunske gozdne učne poti, odprtja se je udeležil minister dr. Jože Podgoršek skupaj z drugimi predstavniki institucij s področja gozdarstva, kmetijstva in okolja.

Mašun je stara gozdarska naselbina, ki so jo začeli graditi Schönburgi leta 1874 na meji svoje tedanje gozdne posesti. Mašunska gozdna učna pot je bila prvič postavljena že leta 1997, ko je takratni revirni gozdar Lado Širca, predlagal traso po nekdanji Schönburgovi sprehajalni poti na Anino skalo. Mašunska gozna učna pot in razstava v Gozdni hiši Mašun sta bili prenovljeni v sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije (projekt Interreg Slovenija – Hrvaška Carnivora Dinarica), in družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o.

Slovenski gozdovi so v dobrem stanju. Zaradi ohranjenih naravnih mehanizmov obnove se slovenski gozd na 95 % gozdnih površin, potrebnih obnove, obnovi po naravni poti. V primerjavi z letom 1947 sta se lesna zaloga in letni prirastek lesa v slovenskih gozdovih skoraj potrojila. Povečala se je tudi njihova površina in sicer iz 36,4 na 58 %.

»Stanje gozdov v Sloveniji se je v obdobju po drugi svetovni vojni močno izboljšalo. Zato je prav, da ob tej priložnosti javnosti sporočimo, da z gozdom ravnamo skrbno, v dobro tako narave kot ljudi. Kljub stalnim izzivom, ki so predenj postavljeni, gozdu ne gre slabo. Predvsem pa ostajamo zvesti zavezi, da si bomo vsi deležniki v gozdarstvu, skladno s svojim poslanstvom, še naprej prizadevali za dobrobit našega največjega naravnega bogastva,« je v nagovoru udeležencem na osrednji prireditvi povedal dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Načrtno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji ima bogato tradicijo – v letošnjem letu obeležujemo 250 let od izdelave prvega, Flameckovega gozdnogospodarskega načrta za Trnovski gozd. Slovenska gozdarska šola je po svetu poznana kot ena izmed utemeljiteljic trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. »Trajnost, ki jo danes izpostavljamo praktično v vseh dejavnostih in delovanju celotne družbe, je vtkana v strokovno delo gozdarjev že več stoletij,« je na uvodnem dogodku povedal mag. Robert Tomazin, glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o.

Odprtje razstave "Velike zveri in njihovi gozdovi" in obnovljene Mašunske gozdne učne poti predstavlja novo pridobitev na področju promocije gozdov, gozdarstva in odgovornega odnosa do gozda. »Gozdne učne poti so pomemben pripomoček za spoznavanje gozda in gospodarjenja z gozdovi. Prispevajo k razvoju turizma na podeželju, so učinkovito dopolnilo okoljskih izobraževalnih programov, usmerjajo obisk in zmanjšujejo škodo, ki jo v gozdu povzročata rekreacija in turizem. So pomemben instrument varstva narave, saj ljudje varujemo tisto, kar poznamo,« je na temo gozdnih učnih poti v uvodnem nagovoru povedal mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.

Zavod za gozdove Sloveniji v sodelovanju z lastniki gozdov, strokovnimi institucijami in javnostjo pripravlja gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte. Ti načrti na več ravneh, od strateške do operativne, opredeljujejo in zagotavljajo trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje s slovenskimi gozdovi ob upoštevanju vseh (ekonomskih, ekoloških in socialnih) funkcij gozda. V letu 2021 poteka proces obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Zainteresirane posameznike in organizacije vljudno vabimo k sodelovanju na delavnicah – tako lahko prispevajo k viziji in strategiji gospodarjenja z gozdovi v prihodnjih 10 letih. Več informacij: www.zgs.si/on2021.

 

Več informacij o Tednu gozdov na spletni strani: Teden gozdov 2021