Cerje, 21. 3. 2021 – Letošnji Mednarodni dan gozdov, ki ga obeležujemo 21. marca, je potekal pod geslom »Obnova in nega gozda: pot do zdravja in dobrega počutja«. Posvečen je obnovi in negi gozdov, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 ta dan razglasila kot dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov.

Mag. Robert Tomazin, glavni direktor SiDG: »Tudi slovenske državne gozdove so v zadnjih 7 letih močno prizadele naravne ujme. Zato v zadnjih letih velike napore vlagamo v njihovo obnovo. Predvsem leto 2020 je bilo ključno pri obnovi poškodovanih gozdov po naravnih nesrečah, saj smo izvedli pripravo sestoja na več kot 509 ha gozdov, pripravo tal na več kot 296 ha in s sadnjo obnovili 322 ha državnih gozdov. Na teh 322 ha smo posadili rekordnih 883.136 sadik 24 drevesnih vrst. Vse sadike posajene v državnih gozdovih so bile vzgojene v gozdnih drevesnicah s semeni iz registriranih semenskih objektov in imajo spričevalo, ki ga je izdal Gozdarski inštitut Slovenije. Za krepitev stabilnosti sestojev in povečevanju vrednosti gozda smo v letu 2020 izvedli tudi negovalna dela na kar 2.973 ha površine državnih gozdov. V SiDG se zavezujemo, da bomo še naprej povečevali vlaganje v gozdove ter s tem zagotavljali trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi.« 

Osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu gozdov je potekal v nedeljo, 21. 3. 2021, v obliki srečanja in demonstracijske akcije na temo obnove in nege gozda na območju gozdnega požarišča ob Pomniku miru na Cerju.

Boštjan Košiček, vodja ZGS OE Sežana, (levo) in mag. Robert Tomazin, glavni direktor SiDG (desno). Foto: Đuro Lukačević 

 

Kot vsako leto, smo tudi letos ob tem gozdarskem prazniku skupaj z drugimi slovenskimi gozdarskimi institucijami pripravili posamezne aktivnosti in vsebine. Za več informacij vas vabimo k obisku uradne spletne strani Mednarodnega dneva gozdov 2021, ki med drugim vsebuje:

 

 Foto: Vasja Marinč/arhiv SiDG