Popravek članka

 

KOČEVJE, 10. marca 2022 - V zvezi z  današnjim člankom z naslovom »Direktor državnih gozdov bi kukal v telefon kandidatke LMŠ«, ki je objavljen na spletnih straneh necenzurirano.si in svet24.si, zaradi želje po korektnem obveščanju javnosti in zaposlenih objavljamo popravek članka. Navedbe v članku so namreč neresnične in gre za neosnovane obtožbe zoper glavnega direktorja, ki vplivajo tudi na ugled družbe SiDG.

 

Glavni direktor SiDG mag. Robert Tomazin je bil dne 16. decembra 2021 s strani enega od članov nadzornega sveta seznanjen s pisnim obvestilom članice nadzornega sveta Dragice Vrkič Kozlan ostalim članom nadzornega sveta o pritiskih nanjo, ki je bila dan pred tem deležna preko telefonske grožnje neznane osebe. Glede na to, da je bil mag. Robert Tomazin leta 2003 sam žrtev  fizičnega napada neznanih storilcev, odločno obsoja vsakršno nasilje. Članici nadzornega sveta je zato predlagal, naj se nemudoma izvede prijava suma storitve kaznivega dejanja na lokalno izpostavo policije. Glavni direktor SiDG je bil v tistem času  ravno v stikih s kriminalisti NPU, ki preiskujejo izsledke forenzične preiskave poslovanja SiDG, ki se sicer večinoma nanašajo na čas, ko  je družbo vodil Zlatko Ficko.  Skladno z navodili kriminalistov, naj jih družba SiDG obvešča o vseh dogodkih, ki bi kazali na sum kaznivih dejanj, je glavni direktor SiDG kriminalista NPU, s katerim je bil v stiku zaradi forenzične preiskave,  seznanil z obvestilom Dragice Vrkič Kozlan o verbalnih pritiskih nanjo. S tem, kakšni so bili izsledki kriminalistične preiskave ali celo kakšne metode je policija uporabila pri preiskavi, poslovodstvo SiDG ni in ne more biti seznanjeno. Zato odločno zavračamo insinuacije, da naj bi bil kdorkoli iz SiDG seznanjen s tem, da naj bi kriminalisti vpogledali v prenosni telefon in elektronsko pošto članice nadzornega sveta. Posledično so neresnične tudi informacije, da naj bi glavni direktor na seji nadzornega sveta povedal, da je kriminalist vpogledal v  podatke klicev članice nadzornega sveta in njene elektronske pošte. Glede na navedeno odločno zavračamo tudi trditev, ki izhaja iz naslova članka. Ponovno poudarjamo, da SiDG ni seznanjen z metodami dela kriminalistov v tem ali katerem koli drugem primeru. Poslovodstvo SiDG tudi ne želi »kukati« v telefonske  številke nikogar, torej tudi ne Dragice Vrkič Kozlan. Na seji nadzornega sveta, na kateri je tekla razprava o nedopustnih pritiskih na članico nadzornega sveta preko anonimnega telefonskega klica, je glavni direktor SiDG jasno izrazil svoje ogorčenje nad takšnimi pritiski in prisotne seznanil, da je z njimi seznanil NPU.  Na tej seji je sicer tudi Dragica Vrkič Kozlan povedala, da je tudi sama naznanila sum kaznivega dejanja na lokalno policijsko postajo.

 

Z domnevno prijavo informacijski pooblaščenki družba SiDG ni seznanjena, odločno pa zanika kakršno  koli kršitev varstva osebnih podatkov s strani članov poslovodstva v tem ali drugih primerih.

 

Nekdanjega kriminalista, ki ga za podobne storitve najemajo tudi druga podjetja, je družba SiDG najela kot preiskovalca, predvsem za zbiranje in preverjanje informacij o morebitnih krajah lesa iz državnih gozdov, o katerih se je v medijih v zadnjih letih veliko pisalo.

 

Poslovodstvo SiDG ima z nadzornim svetom družbe profesionalen odnos in ni z njim v nobenih sporih, kot je navedeno v članku.

 

Slovenski državni gozdovi d.o.o.

 

NPU ni vpogledal v elektronsko pošto in podatke o klicih prenosnega telefona – odgovor policije

 

"NPU izpostavljenega primera ne obravnava, niti ni preiskovalec NPU vpogledal v elektronsko pošto in podatke o klicih prenosnega telefona, saj za to ni bilo zakonske podlage. Preiskovalec NPU tako tudi ni prejel nikakršnega naročila, naj izsledi komunikacijske stike nadzornice družbe.

Odgovorna oseba gospodarske družbe se je konec 2021 obrnila na preiskovalca NPU zaradi morebitnega obstoja suma kaznivega dejanja, v katerem bi lahko bila oškodovana članica nadzornega sveta družbe in ki se preganja na predlog oškodovane osebe, ki pa v konkretnem primeru ni bil podan. Preiskovalec je odgovorni osebi gospodarske družbe zgolj pojasnil, da naj, v kolikor se nadzornica počuti oškodovano oz. ogroženo, dejanje naznani na najbližji policijski postaji.

Direktorji gospodarskih družb ne morejo preiskovalcem naročati izvedbo preiskovalnih dejanj, npr. vpogledov v podatke o telefonskih klicih, saj se taka dejanja lahko opravijo le na podlagi sodne odredbe."

 

Vir: necenzurirano.si