Slovenj Gradec, 18.  februar 2022 – »Veseli nas, da je ravno hlod gorskega javorja rebraša, ki smo ga na Koroško pripeljali iz Kočevskega Roga, presegel vse dosedanje rekorde pri prodaji vrednejše hlodovine v Sloveniji. Za m3 tega hloda smo dosegli ceno 23.800 evrov, za celoten hlod pa 47.838 evrov. To je cena, ki nas je vse presenetila in je ni nihče pričakoval, čeprav so bili obeti dobri že po licitaciji vrednejših sortimentov v organizaciji SiDG konec lanskega leta,« je ob dnevu odprtih vrat 16. licitacije hlodovine v Slovenj Gradcu izjavil mag. Robert Tomazin, glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Poudaril je še, da tovrstne licitacije pripomorejo k zavedanju o pomenu vrednosti lesa in gozda.

 

Po informacijah organizatorja dražbe je bil ta do sedaj najdražji hlod gorskega javorja prodan kupcu iz Italije, ki proizvaja in predeluje furnir. Prejšnja rekordna cena za hlodovino na območju Slovenije je znašala 18.900 evrov/m3 in je bila dosežena za hlod gorskega javorja rebraša na licitaciji v Kočevski Reki, ki jo je konec lanskega leta organiziral  SiDG.

 

Na dražbi vrednejše hlodovine v Slovenj Gradcu SiDG sicer sodeluje od leta 2019. Količina hlodovine, ki so jo letos pripeljali na Koroško, je bila največja v štirih letih. Na dražbi je SiDG sodeloval z vrhunsko, visoko vredno hlodovino gorskega javorja, oreha, gradna in doba, kjer so povprečne prodajne cene po drevesnih vrstah presegale 800 EUR/m3. SiDG je na dražbi prodal tudi hlodovino visoke kakovosti drugih listavcev, in sicer rdečega hrasta in velikega jesena, ter hlodovino visoke kakovosti iglavcev, in sicer macesna in smreke. Skupaj so kupci za 97,60 m3 sortimentov ponudili 120.000 evrov.  Povprečna cena je znašala 1.234,98 evrov/m3.

 

Potem, ko je SiDG lani organiziral svojo prvo licitacijo in je letos sodeloval na licitaciji v Slovenj Gradcu, ki jo organizirajo Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS, se v državnem gozdarskem podjetju že pripravljajo na svojo drugo licitacijo vrednejše hlodovine. Ta bo potekala na treh lokacijah – v Kočevski Reki, Limbušu pri Mariboru in Straži pri Novem mestu. Za SiDG bo to prva spletna dražba, saj bodo kupci ponudbe za posamezne sklope oddajali zgolj elektronsko. Dražba se bo zaključila 8. marca 2022.   

 

»Za organizacijo lastnih dražb se je SiDG odločil kot dober gospodar državnih gozdov, s posebnima poudarkoma na izboljšanju vrednotenja in povečevanja prepoznavnosti vrhunske kakovosti hlodovine, ki izvira iz tradicije slovenskega gozdarstva v državnih gozdovih. Vedno več pozornosti namreč posvečamo kakovostnemu razvrščanju in krojenju posekane hlodovine, pri gospodarjenju z državnimi gozdovi pa moramo slediti strateškemu cilju doseganja čim višjega donosa. Pri prodaji vrednejše hlodovine gre za les z izjemnimi strukturami, akustiko in drugimi posebnimi lastnostmi, zato si posamezni kupci ponujeno hlodovino ogledajo tudi večkrat zaporedoma. Dražba na »dvorišču« je najbolj primeren in donosen način prodaje po principu videno – kupljeno,« je pojasnil mag. Robert Tomazin.

 

Po njegovih besedah bo SiDG dražbe organiziral dva do trikrat na leto. Na njih bodo ponudili les najvišje kakovosti, na katerega gozdarji naletijo pri rednem gospodarjenju z državnimi gozdovi, a bi zanj po rednih cenikih iztržili bistveno manj.

 

Družba SiDG je v letu 2021 posekala 1,1 milijona m3 gozdnih lesnih sortimentov in dosegla 71 milijonov evrov prihodkov. Povprečna cena za prodane gozdno lesne sortimente je znašala 61,94 EUR/m3. Večina gozdnih lesnih sortimentov je bila tudi lani prodana kupcem po dolgoročnih prodajnih pogodbah, ki izkazujejo lastno predelavo lesa. Od 1,1 milijona m3 je bilo tako lesno-predelovalni industriji po dolgoročnih pogodbah prodanih 0,9 milijona m3, kar predstavlja 85 % celotne prodaje. Ostale količine so bile prodane na podlagi javnega zbiranja ponudb, direktnih prodajnih pogodb in javnih dražb.