Ljubljana, 6. april 2019 – Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je danes skupaj s partnerji projekta na petih lokacijah po Sloveniji  izvedla že drugo prostovoljsko akcijo pogozdovanja v vetrolomu poškodovanih gozdov. V akciji je skupaj sodelovalo preko 670 prostovoljcev. Na Lovrencu na Pohorju je sadila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec z ekipo. »Takšne akcije so dober način za ozaveščanje o pomenu gozdov. Še posebej sem vesela, da se je akciji pogozdovanja združilo toliko različnih institucij in da tukaj vidimo takšno medgeneracijsko pestrost,« je zbrane nagovorila ministrica in izrazila željo, da bi tudi zasebni lastniki v čim večjem številu pristopili k obnovi poškodovanih gozdov.

 

 

 

Vseslovenska akcija pogozdovanja z naslovom »Pomladimo gozdove« se je pričela ob 9.00 uri na petih lokacijah po Sloveniji:

  • Kočevje
  • Ravnik pri Logatcu
  • Lovrenc na Pohorju
  • Ravbarkomanda pri Postojni
  • Koča Mladika pri Postojni.

Na površini okoli pet hektarjev gozdov smo posadili skupno 10.000 sadik gozdnega drevja - smreke, macesna, bukve, češnje, hruške in lesnike. 

Akcije se je udeležilo skupno več kot 670 prostovoljcev, kar je preseglo vsa naša pričakovanja. Lani oktobra, ko je SiDG prvič organiziral akcijo pogozdovanja, smo našteli dobrih 400 udeležencev. Največ prostovoljcev, okoli 240,  je tudi tokrat sadilo v Kočevju.  

Tako kot lani smo še posebej zadovoljni, da pri obnavljanju v ujmah poškodovanih gozdov sodeluje toliko mladih. Medtem ko smo v Kočevju našteli preko sto katoliških skavtov in tabornikov in razred prvošolčkov, je v Logatcu pomagalo 30 študentov gozdarstva.  V Postojni se nam je pridružil učiteljski zbor Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Še bolj pestro je bilo na Lovrencu na Pohorju. Pogozdovanja sta se tam v okviru projekta Ekošola udeležili skupina učencev OŠ Lovrenc in dijakov Biotehniške šole Maribor. Tako kot lani pa so nam tudi letos na tej lokaciji pomagali dijaki inj učitelji Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor ter Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Na vseh petih lokacijah se nam je pridružilo še veliko drugih različnih skupin prostovoljcev, tudi iz več slovenskih podjetij.

Akcijo »Pomladimo gozdove 2019« so podprli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zveza tabornikov Slovenije.  Skrb za gozdove sodi med primere medgeneracijskega sodelovanja. Zato smo se letos z akcijo »Pomladimo gozdove 2019« priključili tudi veliki vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe -  odpravimo diskriminacijo, katere glavni organizator je Slovenska filantropija. Namen letošnjega Dneva za spremembe pa je predvsem spodbujanje in širjenje sodelovanja.

Letošnja udeležba, ki je presegla vsa naša pričakovanja, nas je utrdila v zavezi, da bo akcija pogozdovanja postala tradicionalna. Njen glavni cilj je javnost obveščati o pomenu ohranitve gozdov in narave. Do ponovne vzgoje kakovostnih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, lahko pridemo samo ob sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti. »Z obnovo poškodovanih gozdov ohranjamo tudi številne funkcije gozda, ki so ključnega pomena za naša življenja. Gozd ima poleg gospodarske namreč še vrsto drugih vlog, ki se kažejo v njegovem okoljskem, ekosistemskem, biotskem, kulturnem, zgodovinskem,  krajinskem in zdravstvenem pomenu,« je poudaril direktor SiDG Zlatko Ficko.

Škoda, ki so jo naravne ujme v zadnjih petih letih povzročile v slovenskih gozdovih, je presegla 16 milijonov m3 poškodovanih  dreves. Prizadetih je bilo okoli 65 odstotkov slovenskih gozdov. Po  naravni poti se bo obnovilo 95 odstotkov poškodovanih  gozdov, na preostalih ogolelih površinah pa bo potrebna obnova s sadnjo. Od žledoloma do danes je bilo posajenih okoli 600 hektarjev zasebnih in državnih gozdov z okoli 1,5 milijona sadik gozdnega drevja. V državnih gozdovih je v letošnjem predvidena  obnova s skupaj 850.000 sadikami, od tega se 650.000 sadik nanaša na obnovo po naravnih ujmah (260 hektarjev).

 


 

SPOROČILO ZA JAVNOST po novinarski konferenci (1.4.2019):

Številni prostovoljci bodo v začetku aprila spet sadili drevje v poškodovanih gozdovih

 

Žledolom, namnožitev podlubnikov in dva vetroloma. To so naravne katastrofe, ki so v zadnjih petih letih prizadele slovenske gozdove in poškodovale preko 16 milijonov m3 dreves. Poškodovanih gozdov, ki jih bo potrebno v prihodnjih letih obnoviti, se je nabralo za skoraj 33.000 hektarjev. Na okoli 1.700 hektarjev velikih golih površinah pa bo potrebna obnova s sadnjo sadik gozdnega drevja. 

V družbi Slovenski državni gozdovi bomo zato letos drugič organizirali  vseslovensko prostovoljno akcijo sadnje dreves z naslovom »Pomladimo gozdove«, ki bo potekala 6. aprila 2019 na več lokacijah po Sloveniji.

  

 

Kaj: posadili bomo preko 10.000 sadik drevesnih vrst smreke, macesna, bukve, lesnike, hruške in češnje.

 

Kdo: vsi, ki jim ni vseeno za slovenski gozd in ki si ga želijo ohraniti za prihodnje generacije.

 

Akciji so se že pridružili: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zveza tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, dijaki in učitelji mariborske in postojnske gozdarske srednje šole ter skupina študentov gozdarstva z Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Kdaj: 6. aprila 2019 od 9.00 ure dalje. V primeru slabega vremena bo akcija prestavljena za teden dni na 13. april 2019.

 

Kje: Sadili bomo v Spodnjih Cvišlerjih pri Kočevju, Lovrencu na Pohorju, Ravniku pri Logatcu in dveh lokacijah pri Postojni – Ravbarkomandi in koči Mladika.

 

   
Lokacija Zbirno mesto Dostop
Ravnik pri Logatcu
Povezava do zbirnega mesta
S ceste Logatec - Laze zavijete levo na dostavno makadamsko cesto do počivališča za okrepčevalnico Marche na počivališču Lom. Peljete pod železniško progo, parkirišče je drugi odcep levo.
Spodnji Cvišlerji pri Kočevju
Povezava do zbirnega mesta
Na Črnomeljski cesti, ki vodi iz Kočevja proti Spodnjim Cvišlerjem, pot pelje mimo pokopališča do drugega odcepa, kjer zavijete na desno, na makadamsko cesto, kjer je možnost parkiranja vozil.
Rdeči Breg pri Lovrencu na Pohorju
Povezava do zbirnega mesta
Na cesti Selnica – Radlje pri odcepu za Lovrenc na Pohorju zavijete na most in prečkate reko Dravo. Po 1,3 km zavijete v križišču desno proti Lovrencu na Pohorju. Po 1,5 km zavijete levo na Kovaško cesto in po 400 m prispete na zbirno mesto pri Tovarni kos in srpov.
Ravbarkomanda v bližini Postojne
Povezava do zbirnega mesta
Parkirišče v neposredni bližini postojnske vojašnice.
V bližini koče Mladika pri Postojni
Povezava do zbirnega mesta
Parkirišče v neposredni bližini postojnske vojašnice.

 

Kako: Eno orodje uporabljata dva prostovoljca izmenično, strokovno pomoč zagotavljajo gozdarji ZGS in SiDG.

 

Organizator: Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

 

Z akcijo »Pomladimo gozdove 2019« smo se priključili veliki vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe - odpravimo diskriminacijo, ki bo prav tako potekala 6. aprila. Namen letošnjega Dneva za spremembe, katere glavni organizator je Slovenska filantropija, je predvsem spodbujanje in širjenje sodelovanja. Slogan letošnje akcije je tako »Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI!«.

 

Informacije o naši vseslovenski akciji pogozdovanja bomo posodabljali sproti. Spremljajte nas tukaj, pa tudi prek družabnih omrežij Facebook in Instagram.

 

NAVODILA: KAKO SADIMO?

 

SPOROČILO ZA JAVNOST - SiDG znova vabi prostovoljce k sadnji dreves v slovenskih gozdovih

 

Udeležba je na lastno odgovornost.