Ljubljana, 27. september 2018 – Na pobudo Zveze tabornikov Slovenije je danes 27 različnih državnih in nevladnih organizacij ter podjetij podpisalo kodeks »Obisk v naravi«. V imenu družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) je kodeks podpisal glavni direktor, Zlatko Ficko.

Vse večji interes tako domačih kot tujih obiskovalcev narave predstavlja zanjo tudi določene obremenitve, zato se je treba močno potruditi, da jo bomo uspeli ohraniti tudi za prihodnje rodove. Kodeks »Obisk v naravi« predstavlja usmeritve obnašanja v naravi, ki upoštevajo zakonodajo ter temeljijo na tradiciji in ravnanjih, izoblikovanih skozi čas. Osnovno načelo, iz katerega izhaja, je spoštovanje. Tako spoštovanje narave, kot tudi sebe in drugih, spoštovanje lastnine in lokalne skupnosti. Kodeks je torej zapisan in podpisan, na nas pa je, da ga upoštevamo in s tem pomagamo k ohranitvi narave in vseh njenih dobrobiti.