Kočevski Rog, 12. aprila - Družba SiDG je decembra 2017 prevzela v vzdrževanje štirih kulturnih spomenikov državnega pomena v Kočevskem Rogu - Bazo 20, Bunker 44, Partizansko bolnišnico Jelendol ter Partizansko bolnišnico Zgornji Hrastnik.

 

Februarja 2018 je bil v Bazi 20 opravljen popis stanja objektov ter izdelan seznam nujnih obnovitvenih del. Marca 2018 smo za nujna obnovitvena dela pridobili pogoje in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter pričeli z deli, ki jih je mogoče izvesti do praznovanja 75. obletnice postavitve Baze 20 26. aprila.

Včeraj, 11. aprila, je potek obnovitvenih del ocenila strokovna skupina, sestavljena iz predstavnikov ministrstva za kulturo, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Dolenjskega muzeja, občine Dolenjske Toplice in poslovodstva SiDG. Z zadovoljstvom je bilo ugotovljeno, da dela na nujni obnovi objektov in urejanju gozdnih površin v kompleksu Baza 20 potekajo po načrtih in bodo končana  do roka. Na terenskem ogledu je bil sprejet tudi sklep, da se strokovna skupina v juniju 2018 preoblikuje v programski svet za celovito usmerjanje vzdrževanja in upravljanja omenjenih kulturnih spomenikov.