Javni razpis za tričlansko poslovodstvo družbe SiDG 

 

Izjava