Kočevje, 16. decembra 2021 - Člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., (SiDG) so na svoji redni seji dne 14. decembra 2021 za predsednico nadzornega sveta izvolili mag. Romano Fišer, za namestnico predsednice nadzornega sveta pa Dragico Vrkič Kozlan.

Funkcijo predsednika nadzornega sveta je pred tem opravljal mag. Andrej Rihter, ki je z 8. novembrom 2021 podal odstopno izjavo z mesta predsednika in člana nadzornega sveta. Nadzorni svet se je z njegovim odstopom z mesta predsednika seznanil na seji dne 7. decembra 2021, o njegovi odstopni izjavi kot člana nadzornega sveta pa bo odločala Vlada RS v vlogi skupščine SiDG.

Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice Republike Slovenije in jih imenuje Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe za obdobje štirih let, so poleg mag. Romane Fišer in Dragice Vrkič Kozlan še Boris Zupanič in Branka Neffat. Nadzorni svet sestavljajo tudi trije predstavniki delavcev Špela Hribar, Tomaž Oberstar in Boris Semenič.