Kočevje, 1. oktober 2021 - Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ponovno poziva lokalne skupnosti, organizacije civilne družbe s področja varovanja okolja ter strokovne organizacije in združenja s področja gozdarstva in lesarstva k podaji predlogov kandidatov za člane oz. članice Strokovnega sveta družbe SiDG, d.o.o. Rok za posredovanje predlogov  kandidatov za člane strokovnega sveta se izteče 31. oktobra 2021.

Strokovni svet je posvetovalni organ poslovodstva družbe in ga sestavlja 10 članov oz. članic, ki jih imenuje poslovodstvo družbe. Imenovani so za mandatno obdobje štirih let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani. Članstvo v strokovnem svetu je častno.