Kočevje, 24. maja 2022 –  Zaradi različnega razumevanja nadaljnjega razvoja družbe je Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), na včerajšnji seji s člani poslovodstva sklenil sporazume o predčasnem prenehanju mandatov članov poslovodstva družbe, Robertu Tomazinu, Andreju Janši in Matjažu Juvančiču, z dnem 23. 5. 2022.

 

V nadaljevanju seje je nadzorni svet za glavnega direktorja družbe Slovenski državni gozdovi imenoval dosedanjega poslovnega direktorja SiDG, Matjaža Juvančiča, in sicer do imenovanja novega poslovodstva s polnim mandatom, vendar največ za obdobje 6 mesecev.

 

 

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.