Nova Gorica, 9. decembra 2021 – Med 10. in 15. decembrom 2021 bo podjetje Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) na državni cesti Solkan -  Lokve izvajalo sečnjo, spravilo in transport lesa, zaradi česar bo občasno prihajalo do delnih ali krajših popolnih zapor ceste za promet. Gozdarska dela se bodo izvajala na odseku od kilometra 14,950 do kilometra  18,300, kar predstavlja odsek pred vasjo Lokve.

Namen sečnje je odstraniti drevesa, ki segajo v prometni profil državne ceste in ogrožajo varnost prometa, predvsem ob snežnih padavinah in močnejšem vetru, ko drevesa padajo na cestišče. Deloma gre tudi za redno sečnjo, skupaj pa se bo posekalo okoli 500 m3 gozdnih lesnih sortimentov. Ker na vseh predvidenih lokacijah sečnje ni možno urediti  gozdnih vlak, se bosta sečnja in odvoz lesa deloma izvajala tudi  iz vozišča državne ceste.  Zaradi nevarnosti pri izvajanju sečnje na zahtevnem terenu in sprotnega nalaganja ter odvažanja lesa bo tako potrebo na državni cesti zagotoviti občasne zapore. Izvajalec del bo zapore prometa uskladil s koncesionarjem te državne ceste, Kolektor CGP.

Vse uporabnike ceste prosimo za razumevanje.