Kočevje, 14.05.2021 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji osemnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi vsakokrat veljavnih Pravil družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. o načinu in merilih za prodajo gozdno lesnih sortimentov objavljenih in dostopnih na spletni strani prodajalca, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije, ki uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SiDG d.o.o., objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v četrtek, 20.05.2021 s pričetkom ob 10:00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 145,73 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 268,09 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Ostala oblovina listavcev v skupni izmeri 301,01 m3, ki se nahaja na lokaciji - Kidričevo lega 5 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.