Kočevje, 16.3.2022– Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji četrti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi vsakokrat veljavnih Pravil družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. o načinu in merilih za prodajo gozdno lesnih sortimentov objavljenih in dostopnih na spletni strani prodajalca, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije, ki uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SiDG d.o.o., objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo GLS bo potekala v sredo, 23.3.2022 ob 11:00 na sedežu družbe SIDG d.o.o. Rožna ulica 39, 1330 Kočevje:

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

 

SKLOP 1: Hlodovina bukev v skupni izmeri 209,64 m3, ki se nahaja na lokaciji - Snežnik- PE Kočevje, lega 3 - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

Izklicna cena za blago JD je:

SKLOP 1: 17.528,66 EUR brez DDV pri čemer znesek posamičnega višanja izklicne cene znaša 5,00% le te 876,43 EUR brez DDV

 

Rok za vplačilo kavcije je 22.3.2021 do 16. ure.

 

Katalog ter razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.