Zapadle prodaje GLS z javnimi razpisi za sklepanje dolgoročnih pogodb najdete arhivu.


  • Sklepi o dodelitvi količin kupcem dolgoročnih pogodb na osnovi javnega razpisa z dne 9.9.2022

  • Sprememba javnega razpisa za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti RS v letu 2023

  • Artikli GLS po skupinah GLS pri novih dolgoročnih pogodbah v letu 2023

  • Javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti RS v letu 2023

  • Obvestilo vsem kandidatom dolgoročnih pogodb

  • Odgovori za kupce, ki bodo kandidirali na razpisu za dolgoročne pogodbePREDSTAVITEV REZULTATOV PRVEGA RAZPISA ZA SKLEPANJE DOLGOROČNIH POGODB ZA PRODAJO GLS

Postojna, 02. marca 2018 – Slovenski državni gozdovi d.o.o. s prvimi petimi predelovalci lesa podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov.