Zapisniki o oceni ponudb po javnih pozivih za zbiranje ponudb za odkup lesa na panju

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv zbiranja ponudb za odkup lesa na panju št.: 24/2021 30.07.2021 05.08.2021 do 09:00 ure
       

Zapadle primere prodaj lesa na panju najdete v arhivu.