Kočevje, 18. februar 2022 – Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) ponovno organizira javno dražbo vrednejših gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije. Tokratna dražba bo prvič potekala elektronsko, saj bodo zainteresirani kupci ponujeno hlodovino dražili preko posebne spletne platforme. Elektronska dražba za skupaj več kot 750 m3 hlodovine, ki se bo prodajala po vnaprej določenih sklopih, bo potekala od 7. do 8. marca 2022. Rok za vplačilo kavcije za resnost ponudb se podaljša do 3. marca 2022 do 16. ure.

 

Ogled hlodovine za zainteresirane kupce bo možen od 24. februarja 2022 do 7. marca 2022, vsak dan med 8.00 in 16.00 uro, in sicer na treh lokacijah:

  • Skladišče Snežnik, Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka
  • Skladišče Straža, Na žago 6, 8351 Straža pri Novem mestu
  • Skladišče Limbuš, Limbuško nabrežje 15, 2000 Maribor.

 

Med drugim SiDG na dražbi prodaja hlodovino bukve, hrasta, gorskega javorja, smreke, macesna in črnega oreha. Gorskega javorja, med katerim je tudi rebraš, ki na licitacijah v zadnjih letih dosega najvišje cene, je skupaj za okrog 130 m3.

 

Več informacij je razvidnih iz priložene razpisne dokumentacije s prilogami. Na spletni strani SiDG bo pred 24. februarjem, ko se začnejo ogledi razstavljene hlodovine, objavljen tudi katalog gozdnih lesnih sortimentov, ki bodo na voljo kupcem.

 

VEČ…

 

                                           Avtor: Rudi Kovač

 

                                           Avtor: Rudi Kovač

 

                                           Avtor: Rudi Kovač

 

                                           Avtor: Rudi Kovač

 

Zapadle licitacije vrednejših sortimentov najdete v arhivu licitacij.